Categoriearchief: Gezondheid

Leer hoe jezelf te focussen

Stap 1

Word je bewust van alle gedachten die in je gedachtenwereld rondzweven terwijl je blijft focussen op de eerste gedachte. Na verloop van tijd zullen veel van de gedachten in kracht afnemen, en zullen sommigen zelfs verdwijnen. In het begin misschien alleen maar tijdelijk.

In deze eerste stap hoef je gedachtenwereld niet helemaal stil komen te liggen. Je hoeft alleen maar op te merken hoe die rondzwevende gedachten je, in meerdere of mindere mate, storen in je dagelijks leven en een belemmering vormen om je op iets te kunnen focussen.

Zodra je dit duidelijk wordt en je nog altijd in staat bent om je op je eerste gedachte te concentreren is deze stap gedaan. Het kan zijn dat je deze stap vrij snel bereikt, maar wees niet verrast als het dagen of misschien zelfs weken oefenen neemt om tot dit punt te komen.

Stap 2

Nu is het tijd om je gedachtenwereld van alle storende gedachten te ontdoen. Je kunt dit alleen doen of samen met een partner. Ga in een comfortabele stoel of bank zitten en sluit je ogen. Relax je lichaam volledig, nergens in je lichaam mag er nog spanning zijn. Zodra je dit hebt gedaan laat je jouw gedachtenwereld zijn gang gaan. Observeer de gedachten die naar boven komen, erken dat ze er zijn en laat ze los. Blijf dit doen met iedere gedachte die in je opkomt.

Het doel hiervan is om je gedachtenwereld zo volledig mogelijk leeg te maken. Je hebt het eindresultaat van deze stap bereikt zodra je het gevoel hebt dat je gewoon kan blijven zitten zonder dat je door iets wordt gestoord. Er zijn geen gedachten meer in je hoofd en er is niets storends meer in je omgeving of je lichaam. Je hebt het gevoel dat je gedachtenwereld volledig leeg is, er komen geen gedachten meer bij je op, je bent gewoon op je gemak aanwezig. Er ontstaat een vreedzaam gevoel. Als je dit stadium hebt bereikt en je kan ieder moment gaan zitten en je gedachtenwereld leegmaken binnen een paar seconden, dan heb je het resultaat wat in deze stap wordt beoogd, bereikt.

Stap 2 kan wel wat tijd in beslag nemen. Je moet proberen om dit iedere dag te doen, misschien best in de ochtend voor je met de dag begint. In principe maakt het niet uit welk tijdstip van de dag je hiervoor wilt gebruiken.

Het is echter van enig belang dat je goed uitgerust bent, niet hongerig bent maar dat je ook niet overdadig hebt gegeten.

Wil je dit met iemand samen doen, dan is dat geen slechte keuze. In dat geval ga je tegenover elkaar zitten, ongeveer 1,5 tot 2 meter van elkaar verwijderd en volg je samen de instructies in de hierboven genoemde stappen.

Gedurende stap 2 is de kans groot dat je regelmatig wegzakt. Als dit het geval is en je hebt verder goed geslapen, je zakt dus niet weg omdat je een slaaptekort hebt, open dan langzaam je ogen, kijk om je heen, haal een paar keer diep adem en begin opnieuw. Als je volhoudt zal de vermoeidheid verdwijnen.

Als deze vermoeidheid verdwijnt zal je vermoedelijk een nieuw inzicht krijgen. Dit kan van grote of minder grote betekenis voor je zijn. Als je tot een nieuw inzicht bent gekomen dan is dit een goed punt om te stoppen en deze oefening de volgende dag weer te hervatten. Voor de beste resultaten is het iedere dag herhalen van deze oefening van belang. Als je denkt dat je op regelmatige basis het doel van stap 2 kan bereiken dan ga je naar de laatste stap.

Stap 3

In deze stap herhalen we stap 2 maar we doen dit nu met de ogen geopend. Je zult bemerken dat dit een nieuwe uitdaging is. Maar als je stap 2 tot het beoogde eindresultaat hebt gebracht zul je bemerken dat je met stap 3 sneller tot het beoogde resultaat kan komen.

Het doel in deze stap is dus hetzelfde als in stap 2, op je gemak aanwezig kunnen zijn zonder gestoord te worden door gedachten of je omgeving.

Je zult bemerken dat als je het doel van deze praktijkoefening hebt bereikt je veel beter in staat bent om je te focussen.

In staat zijn om je te focussen is een bijzonder belangrijk vermogen. Het zal nooit helemaal perfect zijn omdat we nu eenmaal in de wereld leven waarin we leven met alle problemen en afleidingen van dien.

Ook nadat je je stoffelijk lichaam voorgoed hebt verlaten zul je nog altijd profijt hebben van de vaardigheid die je met deze oefening kan bereiken. In het leven na de dood is je vermogen om je te focussen van nog groter beland dan in het leven wat we hier op aarde beleven.

Deze oefening is ontwikkeld door Wes Penre en is gratis te vinden op zijn website Het is een vrije vertaling die werd gemaakt door Adriaan de Rijk

De kracht van acht – de voorbereidende stappen

Zie voor meer uitleg over deze voorbereidende stappen dit artikel

Bij het doen van de kracht van acht procedure zal er altijd wel een effect zijn. Om tot optimale resultaten te kunnen komen zijn de volgende punten van belang.

 • Heb vertrouwen in deze procedure
 • Leer hoe je jezelf kan focussen
 • Leer hoe een intentie over te brengen
 • Leer hoe je het resultaat kan visualiseren
 • Leer hoe mentaal te oefenen
 • Leer hoe je los te maken van het resultaat en vertrouwen te hebben in het proces

Door actief bezig te zijn met de kracht-van-achtprocedure, zal een groot aantal van de hierboven genoemde punten verbeteren. Maar toch is het van belang om wat meer kennis op te doen over hoe je jezelf verder kan bekwamen in dit proces. Hieronder geef ik een uittreksel van de voorbereidende stappen uit het boek “THE POWER OF EIGHT” van Lynne McTaggart die iedereen dient te begrijpen en toe te passen om tot de best mogelijke resultaten te komen.

Het is natuurlijk goed om dit boek zelf eerst te lezen. Maar dit is geen vereiste om mee te doen in een sessie van een groep van acht. Het boek is nog niet vertaald en kan daarom niet door iedereen gelezen worden.

Stap 1 Kies een ruimte om in te werken

Het is gebleken dat de procedure sneller en beter werkt als je iedere keer dezelfde ruimte gebruikt om in te werken. Zoek een comfortabele, rustige ruimte uit waar je niet gestoord kan worden.

Stap 2 Focus je denkvermogen

Oefen dagelijks om met je aandacht in het nu te blijven. Je doet dit door je aandacht te richten op de vijf zintuigen terwijl je bezig bent met je dagelijkse activiteiten.

Doe de volgende stappen:

 • Ga in een comfortabele stoel zitten.
 • Adem langzaam en ritmisch. Adem alleen door de neus en niet door de mond. Met ritmisch ademhalen wordt bedoeld dat je evenveel tijd neemt om in te ademen als uit te ademen. Duw je buik iets naar buiten bij het inademen, zodat deze wat naar buiten steekt. Herhaal het in en uitademen na iedere 5 seconden maar zorg ervoor dat je het niet forceert.
 • Doe dit 5 minuten en werk naar 10 minuten.
 • Terwijl je dit doet, richt je je aandacht op je ademhaling.
 • Praktiseer dit herhaaldelijk totdat het wat rustiger wordt in je hoofd.
 • Als je aan een andere manier van mediteren gewend bent en je jezelf daar goed bij voelt gebruik die dan.

Stap 3 Wees medevoelend

Richt je aandacht op je hartstreek alsof je er licht naartoe stuurt. Laat dit licht zich over je gehele lichaam verspreiden. Stuur een liefdevolle gedachte naar jezelf zoals ‘Ik ben gezond en wel en vrij van alle lijden.’ Als je uitademt stel je je dan een wit licht voor dat uitstraalt vanuit je hartstreek. Terwijl je dit doet, denk dan de volgende gedachte ‘Ik waardeer de vriendelijkheid en liefde van alle levende wezens. Mogen alle wezens het goed hebben.’ Denk nu aan iedereen die je lief hebt, dan aan je vrienden en kennissen en uiteindelijk aan de mensen waar je een hekel aan hebt. Voor elk stadium denk je: ‘Moge zij/hij gezond zijn en vrij van lijden.’

De kracht van intentie

In dit artikel wil ik graag een uiteenzetting geven over de inhoud van het boek “THE POWER OF EIGHT” gepubliceerd in 2017 en geschreven door de wetenschapsjournaliste Lynne McTaggart. Zij is ook de auteur van het boek “HET VELD”. Het boek “THE POWER OF EIGHT” is nog niet in het Nederlands verkrijgbaar, maar aangezien de meeste van haar boeken in verschillende talen verkrijgbaar zijn, zal dit boek ook wel in het Nederlands beschikbaar worden gesteld.

Als je artikelen van mij hebt gelezen op mijn website gedachtenkronkels zul je begrijpen waarom deze twee boeken mijn interesse hebben gewekt.

Ik ben de mening toegedaan dat intentie onlosmakelijk verbonden is met bewustzijn. En dit is wat ik je in eerste instantie wil duidelijk maken. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar om tot een optimaal begrip te komen van waar dit allemaal over gaat, is het wel van belang dat je begrijpt hoe ik het zie. Je kunt het dan nog altijd overboord gooien als je er niet mee kan denken of als je het er niet mee eens kan zijn.

Maar eerst wil ik je laten weten dat dit artikel je op weg kan helpen om al je problemen op te lossen en dat dit mogelijk is met de kracht van intentie. Of dit nu fysieke problemen zijn of mentale problemen of problemen met andere mensen, dat maakt niets uit. Ze zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon als je bereid bent om er iets voor te doen. Wat je moet doen, ga ik in dit artikel behandelen.

Hopelijk ben je, na dit gelezen te hebben, genoeg geïnteresseerd om dit artikel volledig te lezen en te doen wat nodig is om tot resultaten te komen. We hebben tenslotte allemaal wel onze problemen en zo niet dan zijn er genoeg mensen in onze omgeving die wat hulp kunnen gebruiken.

Wat is intentie?

Ik geef hier gewoon mijn eigen definitie aan. Dit is een definitie die past in mijn filosofie over het leven.

Betekenis van Intentie:

Definitie 1:

Intentie is de wens of het verlangen om iets te zijn, iets te doen of iets te hebben.

Definitie 2:

Intentie is de wens of het verlangen om iets niet te moeten zijn, iets niet te moeten doen of iets niet te willen hebben.

Zoals je zult begrijpen, is definitie 1 het tegenovergestelde van definitie 2. Het zijn in feite twee tegenovergestelde krachten.

Intentie is onlosmakelijk verbonden met aandacht en emotie. Aandacht, emotie en intentie zijn de drie elementen die samen ons bewustzijn vormen. Dit is zoals ik het begrijp. Heb je een ander idee over wat bewustzijn is, dan is dat voor mij geen enkel probleem. Om mijn interpretatie te kunnen volgen, moeten we er echter wel even van uitgaan dat bewustzijn deze elementen bevat.

De twee tegenovergestelde krachten uiteengezet in de twee definities van intentie, zijn ook de twee krachten die onze werkelijkheid scheppen. Het zijn namelijk de kracht van reiken en de kracht van terugtrekken. Alles in onze werkelijkheid, van het kleinste deeltje tot het gehele universum, maakt deze twee bewegingen. Alle drie de elementen van bewustzijn zijn dan ook onderhevig aan deze twee krachten.

Je kunt je aandacht op iets richten, maar je kunt je aandacht ook weer terugtrekken waarna je het weer op iets ander kan richten.

De verschillende emoties hebben dezelfde eigenschappen. Je hebt emoties die je doen terugtrekken en emoties die je doen reiken. Enthousiaste mensen reiken naar iets waarover ze enthousiast zijn. Angstige mensen trekken zich terug van iets waar ze bang voor zijn. Er zijn ook statische emoties waar er nauwelijks sprake is van reiken of terugtrekken. Verveling of apathie zijn voorbeelden van zulke emoties. Elke emotie kan worden ingedeeld in 1 van deze 3 categorieën.

Nu is er ook iets wat we ons gevoel noemen. Je kunt dingen aanvoelen. Je voelt dat iets goed is omdat het goed aanvoelt. Of andersom, je voelt nattigheid. Je voelt dat er iets niet klopt

Dit wordt ook intuïtie genoemd. Intuïtie is een vorm van waarnemen die niet via de zintuigen gaat. Het is een soort van innerlijk weten, maar je bent er niet echt zeker van. Je kunt ook buitenzintuiglijke waarnemingen hebben waarbij je wel zeker bent dat je iets waarneemt zonder het gebruik van je zintuigen. Het beleven van een droom is een soort van buitenzintuiglijke waarneming.

Het is van belang om een goed onderscheid te kunnen maken tussen emoties en je gevoel. Emoties zijn het resultaat van je gevoel en je waarnemingen via de zintuigen. Je gevoel is niet zo gemakkelijk te definiëren. Ik zal toch een poging wagen.

Om enigszins te begrijpen wat je gevoel is moet je ervan uitgaan dat er iets is dat waarneemt. Er moet iets zijn dat zich bewust is van gevoelens. Er moet een waarnemer zijn die waarneemt.

Dit is de ziel. Als je religieus bent opgevoed, dan heb je daar misschien wel min of meer een idee van. Ik ben zelf religieus opgevoed, maar kon me hier toch maar weinig bij voorstellen.

Ben ik een ziel? Het zal wel. Als je naar jezelf kijkt, wat zie je dan? Je ziet een lichaam. Dus je denkt dat jij dat bent. Je hebt ook nog een naam en een denkvermogen maar dat laatste wordt al wat lastiger.

Als je denkt aan een krokodil en je kunt je voorstellen hoe die eruit ziet, wie kijkt  dan naar die krokodil? Als je de ogen sluit kun je die krokodil dan nog zien? Als je een of andere indruk hebt van een krokodil, misschien vaag of misschien helder, wie kijkt er dan naar? Is dat je lichaam? Nee, dat kan niet, want je hebt je ogen dicht. Zijn het je hersenen? Nee, want je hersenen registreren slechts wat er zich voordoet. Is het je denkvermogen dat naar die krokodil kijkt? Nee, want met je denkvermogen kun je alleen maar denken en de vraag is dan, ‘wie denkt er?’ Wie neemt gedachten waar? Wie creëert gedachten?

Er moet dus buiten dit alles een waarnemer zijn en dat ben jij, dat wat je lichaam bezielt. Dat wat je lichaam doet leven. De ziel is een soort van aanwezigheid die zich wel in ruimte en tijd kan bevinden maar er niet echt deel van is. Je kunt jezelf als ziel niet waarnemen. Je kunt wel een gevoel hebben dat je er bent.

Hopelijk geeft deze uiteenzetting je een klein beetje het gevoel dat je een ziel bent. Je kunt jezelf als ziel wat aanschouwelijker maken door je ziel voor te stellen als een lichtgevende bol die van binnen hol is. Je kunt je voorstellen dat je, als lichtgevende bol, in je hoofd aanwezig bent.

Je kunt je voorstellen dat je, als lichtgevende bol, een positieve gedachte hebt. Als je dan jezelf door je hoofd naar beneden laat zakken samen met die gedachten totdat je het niveau van je hartstreek bereikt, dan kun je die gedachten vanuit je hart uitsturen naar iemand anders. Dit is, in het kort, hoe de kracht van intentie kan worden gebruikt om een negatieve omstandigheid positief te beïnvloeden.

Denk nu niet dat je dit niet kan doen. Dat dit alleen weggelegd is voor spirituele mensen zoals yogi’s en sjamanen. Dat is namelijk niet zo. Iedereen kan dit doen. En je kunt je er ook in oefenen, zodat je het steeds beter kan doen.

De leegte in de lichtgevende bol vormt de verbinding met de bron van het bestaan. Die leegte is geen echte leegte maar een veld van oneindige mogelijkheden.

Lynne McTaggart heeft in haar boek “HET VELD” alle belangrijke wetenschappers bij elkaar gebracht om aan te kunnen tonen dat er een veld moet bestaan waaruit de gehele schepping wordt gecreëerd. Dit veld is overal en door alles heen aanwezig.

Het bestaat vermoedelijk uit een chaotische structuur van golven die kunnen worden omgevormd in de werkelijkheid die wij ervaren.

En het zijn niet zomaar een paar wetenschappers. Het zijn zeer bekwame wetenschappers vaak met een bijzondere staat van dienst. Ook al kan dit veld met de bestaande apparatuur niet worden gemeten, toch zijn al deze wetenschappers er zo goed als zeker van dat dit veld moet bestaan. De wetenschappelijke ontdekkingen in de kwantumfysica hebben het mogelijk gemaakt om tot deze vaststelling te kunnen komen.

Er is een intelligentie in het veld aanwezig of verbonden met het veld die tot het scheppen van onze werkelijkheid in staat is. In de meeste religies wordt dit god genoemd. Het scheppen van de werkelijkheid wordt vermoedelijk doorheen de ziel tot stand gebracht. We kunnen dan de leegte in de lichtgevende bol, die onze ziel moet voorstellen, zien als het terrein van waaruit onze realiteit wordt gevormd.

Wil je deze zienswijze nog wat verder uitdiepen, dan kan ik je dit artikel aanbevelen.

Lynne McTaggart is een geboren onderzoeksjournaliste die zich voornamelijk bezighoudt met de beste wetenschappers die ze op deze wereld kan vinden. Als ze tot een conclusie komt, dan zijn er heel wat proeven en testmethoden aan te pas gekomen om die conclusie te onderbouwen. En nog wordt ze verguisd door klassieke wetenschappers die vinden dat haar werk pseudowetenschappelijk is. Met pseudowetenschap wordt nepwetenschap bedoeld.

In haar nieuwe boek “THE POWER OF EIGHT”, (de kracht van acht) beschrijft ze een groot aantal experimenten, die zij met behulp van wetenschappers heeft gedaan. Daarin wordt steeds duidelijker dat er van de menselijke intenties een ongekende kracht kan uitgaan die alles wat hier op deze wereld verkeerd gaat, kan herstellen.

De ervaringen van mensen die hebben meegedaan met haar experimenten, zijn ronduit verbluffend te noemen. In feite geeft ze aan het eind van het boek zelf toe dat ze de resultaten op geen enkele wetenschappelijke manier kan verklaren. Er bestaat echter geen enkele twijfel meer over de werkbaarheid van haar  methode.

Waarom zou je deel willen nemen in een “KRACHT-VAN-ACHTGROEP”?

Uit de verschillende experimenten die Lynne over de gehele wereld heeft gedaan, met soms meer dan tienduizend deelnemers, is gebleken dat de resultaten de beoogde resultaten van het experiment zelfs ver overtroffen.

Ze heeft hiervoor wel een verklaring maar die kan op geen enkele manier wetenschappelijk worden hard gemaakt.

Wat kan de deelname in een dergelijke groep voor jou en voor de mensen die je wilt helpen, betekenen?

Iedere deelnemer vaart er wel bij. Iedere persoon die met intentiekracht wordt geholpen, zal er zijn voordeel bij doen. In het begin kan het zijn dat de resultaten nog wat uitblijven, omdat het toch wat training vergt om op een specifieke manier in een groep samen te werken. Het vergt ook wat oefening om te leren een zuivere intentie gezamenlijk over te brengen op een ontvanger.

Het zou natuurlijk mooi zijn mocht je het boek “THE POWER OF EIGHT” gelezen hebben, maar dit is geen vereiste. Ik heb de procedure die in een KRACHT-VAN-ACHTGROEP wordt gebruikt, vrij vertaald. Ook de procedure om je voor te bereiden zodat je met zo een groep goed mee kan doen is voorhanden in het Nederlands op deze website.

Mocht je mee willen doen, dan kun je mij dit laten weten door te reageren op dit artikel of door een e-mail te sturen naar ad.derijk@gmail.com. Niet iedereen wordt geselecteerd om deel te nemen. De groep moet minimaal bestaan uit 6 mensen en maximaal uit 12 mensen.

Je kunt natuurlijk je eigen groep starten met de informatie die je via deze website ter beschikking hebt.

Het is niet de bedoeling om dit initiatief op wat voor manier dan ook te commercialiseren. Waarom niet? Omdat dit niet zal werken. Een intentieoverdracht is een daad van onvoorwaardelijke liefde. Als je iets terug wilt hebben voor de activiteiten die je in een dergelijke groep ontplooit, dan kun je dat geen onvoorwaardelijke liefde meer noemen en dan zal dit afbreuk doen aan de kracht van de intentie. Daar komt bij dat deelname aan de groep je heel veel zal geven. Meer dan je voor mogelijk houdt.

Wiet kopen in de koffieshops?

Voor de wietrokers in Nederland is de hier onderstaande KRO-NCRV uitzending  niet onbelangrijk. Klik op de link in het groen verder in de tekst om naar de uitzending te gaan.

Het wordt echt hoog tijd dat de regering haar maatregelen rond het roken van wiet wijzigt.

Legalisering van wiet heeft zonder twijfel vele voordelen en niet alleen voor de wietroker. Het Nederlandse gedoogbeleid heeft een nefaste werking op de nog altijd illegale wiethandel.

Door het beleid van de Nederlandse regering verdwijnen er miljoenen euro’s in de zakken van criminelen. Er is geen enkele controle op de kwaliteit. De wietroker weet niet waar die zich aan blootstelt.

Er zijn al sporen van pesticiden aangetroffen in wiet die in koffieshops wordt verkocht.

Als je af en toe een joint rookt of je bent een regelmatige gebruiker en je hebt deze uitzending niet gezien op tv dan raad ik je aan het als nog te bekijken. De naam van het programma foute-shit zegt denk ik genoeg.

Voor zover ik het kan bekijken geeft het een goed beeld van wat er precies gaande is en hoe het kan worden opgelost. Het is aan de politiek om dit te doen.

Als je mensen kent die regelmatig wiet roken verwijs ze dan naar dat tv programma of naar dit artikel.  Dan maken we samen de wereld een beetje beter.

Je eigen lichaam genezen kan dat?

Is dit mogelijk? Is het wel verantwoord? Kun je niet beter naar een dokter gaan als je iets mankeert?

Vragen die ongetwijfeld en ook terecht bij je kunnen opkomen als je de titel van dit artikel bekijkt.

Ik ga je niet adviseren om dit uit te proberen. Wel ga ik je verwijzen naar een video die je verteld hoe je 79% van alle bekende ziekten zelf kan genezen voor minder dan 100 euro.

Als dit je interesse heeft gewekt omdat je zelf ziek  bent of iemand kent die ernstig ziek is neem er dan even de tijd voor om deze video te bekijken.

Het is bijna niet te geloven wat daarin wordt beweert. Ook al kan ik het je niet adviseren je kan het gewoon zelf uitproberen. Op eigen risico weliswaar.

Mocht er iemand zijn die dit durft uit te proberen en er resultaten mee heeft, ik zou het graag vernemen. Aarzel niet om op dit artikel te reageren.

Als het echt doet wat hier wordt beweerd dan is het toch onze plicht om dit te laten weten aan mensen die leiden aan een ziekte. Ze doen er dan nog mee wat ze willen.

Ik ben echt benieuwd naar eventuele reacties op deze video.

quantumleap – watchmovie!

Op de site klik “Watch full documentary”

Het is Nederlands ondertiteld

Je gezondheid en water

Hoe belangrijk is schoon drinkwater voor je gezondheid?

We leven bijna allemaal in een vervuilde omgeving. Toxische stoffen dringen voortdurend door mond, neus en huid het lichaam binnen. Het wordt hierdoor steeds moeilijker om gezond te blijven.

Schoon drinkwater is, met al deze vervuiling, misschien wel de
belangrijkste factor. De waterbedrijven doen er veel voor om ons drinkwater zo schoon mogelijk te houden. Toch kunnen ze ons niet echt schoon drinkwater leveren.

Ze zorgen ervoor dat de giftige stoffen, die in het water aanwezig zijn, niet boven bepaalde vastgelegde normen komen. Naarmate de milieuvervuiling toeneemt zullen de waterbedrijven steeds meer
inspanningen moeten leveren om de toxines in het drinkwater
binnen de perken te houden.

Als wettelijk vastgelegde normen worden overschreden moeten de waterbedrijven maatregelen nemen om het teveel aan toxines terug te dringen. Een van de methoden die daar voor wordt gebruikt is het water te mengen met minder toxisch water waardoor de
normen toch kunnen worden gehaald.

Zodoende hebben we nog altijd leidingwater dat relatief veilig is voor de gezondheid. Als we echter de milieuproblematiek in zijn
geheel bekijken en we betrekken hierbij ook nog eens onze, vaak slechte, eet- en leefgewoonten dan kunnen gezondheidsproblemen zich gemakkelijk voordoen.

Als de leefgewoonte zich te veel verwijdert van de natuur kan deze leefgewoonte de natuur gaan verstoren.

In de mate dat de natuur verstoord is, zal deze de gezondheid van de mens verzwakken.

In de mate dat de mens minder gezond is zal hij de neiging hebben zich steeds verder te verwijderen van een natuurlijke
leefgewoonten.

Deze vicieuze cirkel kan men tijdelijk doorbreken door gezonder te gaan eten en het lichaam te ontgiften maar uiteindelijk moet de mens toch de natuur de kans geven zich te herstellen. Doen we dit niet dan zal de natuur na verloop van tijd de mens niet meer in leven kunnen houden.

De natuur herstelt zich altijd, hoe lang dit ook neemt. De vraag is of de mensheid dit nog wil meemaken of toch zal kiezen voor
zelfvernietiging door steeds meer tegen de natuur in te gaan.

De schadelijke invloed van milieuvervuiling en een ongezonde
levenswijze zou aanmerkelijk kunnen worden beperkt door het
drinken van schoner drinkwater.

We kunnen eigenlijk pas echt spreken van schoon drinkwater als dit water geen lichaamsvreemde stoffen meer bevat en voorzien is van een volledig spectrum aan mineralen en spoorelementen.

Ons lichaam is opgebouwd uit cellen. Het belangrijkste medium voor cellen is gemineraliseerd water. Met gemineraliseerd water
bedoel ik water dat alle mineralen en spoorelementen in zich heeft.

Voedingsstoffen worden met behulp van water mineralen en spoorelementen in de cellen opgenomen en afvalstoffen, waaronder ook toxines, worden met behulp van water, mineralen en
spoorelementen uit de cel afgevoerd.

Alle lichaamsfuncties worden door water en mineralen mogelijk
gemaakt en gereguleerd. Het lichaam van de mens bestaat niet voor niets voor ongeveer 70% uit water. De kwaliteit van dit water is dus van groot belang.

De cellen zullen vervuild water minder goed opnemen waardoor er ook minder voedingstoffen in kunnen worden opgenomen en ook minder afvalstoffen kunnen worden afgevoerd. Het gevolg is
functiestoornissen en uitdroging.

Veel water drinken is daarom geen garantie voor het voorkomen van uitdrogingsverschijnselen. Het is meer een kwestie van hoe goed het water door de cel wordt opgenomen. Als je cellen het water beter kunnen opnemen heeft het lichaam minder water nodig.

Optimaal drinkwater bevat geen lichaamsvreemde stoffen. Het
bevat een evenwichtige hoeveelheid mineralen en spoorelementen. Optimaal drinkwater stelt de cel in staat om zich beter te voeden en te ontgiften.

Tegenwoordig beseffen steeds meer mensen dat het water uit de kraan niet optimaal is en kopen daarom mineraalwater in flessen. Is dit wel zo slim?

Waarom geen mineraalwater uit flessen gebruiken?

Ook hier hebben we hetzelfde probleem. Ook het mineraal water in flessen bevat nog te veel chemische (lichaamsvreemde) stoffen.

De mineraalwaterhandel is een miljarden industrie geworden. Het is het meest winstgevende segment van de drankenhandel
geworden enkel omdat flessenwater het meest wordt verkocht.

Nochtans is mineraalwater in flessen in veel westerse landen vaak niet veel beter dan leidingwater. Het kan in sommige gevallen zelfs slechter zijn. Dit omdat het leidingwater vaak strenger
gecontroleerd wordt in vergelijking tot de drankenhandel. Het komt ook voor dat bronwater in flessen wordt gefilterd door middel van
omgekeerde osmose. Dit geeft wel veel zuiverder water maar heeft als nadeel dat ook de bruikbare mineralen worden uitgefilterd.

Als kraanwater niet optimaal is en flessenwater ook niet wat
moeten we dan doen om zo optimaal mogelijk drinkwater te
verkrijgen? Je water zelf filteren met een goed filtersysteem is een betere oplossing.

Om zo optimaal mogelijk drinkwater te verkrijgen moeten we de natuur zo goed mogelijk nabootsen. Mineraalwater, vanuit een niet vervuilde waterbron, heeft door de natuur een perfecte reiniging ondergaan.

Regenwater zakt langzaam door een grote reeks van bodemlagen en wordt zo gefilterd en van belangrijke mineralen en
spoorelementen voorzien. Het verzamelt zich uiteindelijk tussen ondergrondse rotslagen, holtes en bekkens en wordt van daar
opgepompt. Een goed waterfiltersysteem zou dit natuurlijke
verloop zo veel mogelijk moeten na bootsen.

Langzame filtersystemen geven dan ook de beste resultaten. Het water moet langzaam door de verschillende filters heen zakken en niet er doorheen stromen zoals het geval is met filters die aan de
leiding of aan de kraan worden bevestigd. Door een langzaam
filterproces krijgt het water ook voldoende tijd om mineralen in zich op te nemen.

Wij gebruiken zelf al jaren een langzaam filtersysteem wat een zeer hoge kwaliteit aan drinkwater produceert. Het is veel goedkoper en ook veel beter dan flessenwater.

Het overwinnen van een verlies

Het overwinnen van een verlies kan soms de grootste uitdaging zijn waar een mens voor komt te staan. Er is niets dat een grotere emotionele impact kan hebben dan een verlies of een dreigend verlies.

We krijgen hier allemaal vroeg of laat wel mee te maken.  Veel
mensen vragen zich af of ze zichzelf ooit nog goed kunnen voelen nadat een zwaar verlies hun leven ondersteboven heeft gekeerd.

Ik heb me serieus in dit onderwerp verdiept en het is een van de
reden dat ik met deze website ben begonnen. Ik realiseerde mij al snel dat  gezondheidskuren of mentale therapieën nauwelijks
resultaten geven als iemand is vastgelopen in een zwaar verlies.

Ik ben zelf in mijn leven geconfronteerd geweest met het fenomeen verlies en heb ook bij mijn naasten gezien wat een onbeschrijfelijk leed dit te weeg kan brengen.

Dit heeft mij gestimuleerd om een e-boek  te schrijven wat je hier gratis kunt downloaden. Ik hoop dat de informatie in dit boekje je enige steun kan bieden mocht je op het moment gebukt gaan onder een verlies of dreigend verlies.

Als je het e-boek gelezen hebt en je hebt er voor jezelf  iets aan
gehad misschien wil je het dan ook aan anderen aanbevelen door ze naar mijn website te verwijzen.

Je kent vast wel iemand onder je vrienden of kennissen die gebukt gaat onder een verlies of dreigend verlies. Je kan ze via deze weg misschien een duwtje in de rug geven waardoor ze de draad weer op kunnen pakken.

Ik hoop dat je dat wilt doen.

Dan maken we samen de wereld een beetje beter.

Je een beetje beter voelen, wie wil dat niet

Er zijn een bijna oneindig aantal remedies die je dagelijks via de meest uiteenlopende reclame- en mediakanalen worden
aanbevolen om je beter te doen voelen.

Bijna iedereen wil zich beter voelen. Mensen die zeggen dat ze zich niet beter willen voelen houden zichzelf misschien een beetje voor de gek.

Maar, eerlijk is eerlijk, er zijn mensen die tevreden zijn met hoe ze zich voelen. Het is niet dat deze mensen zich niet beter willen
voelen. Het is veel meer dat ze geen weerstand bieden tegen de
gevoelens die ze op het huidige moment ondergaan.

Dit is de eerste stap die we moeten zetten om ons beter te voelen.

Zodra je weerstand biedt tegen wat je voelt zal dat gevoel zich
namelijk versterken. Doordat je weerstand biedt wordt je aandacht steeds meer gericht op datgene waartegen je weerstand biedt. Dit is hoe irritatie kan leiden tot boosheid of angst.

Met weerstand bieden in deze context bedoel ik dat je niet wil, dat iets zo is. Je wilt je namelijk niet slecht voelen.

Zodra je stopt om je tegen iets te verzetten kan je aandacht zich weer meer vrij maken voor iets anders. Door je aandacht op iets te richten dat je wel wil stop je automatisch met je te verzetten tegen wat je niet wil.

Hoe kan het anders zijn dat mensen, zoals je vaak ziet in de wereld van de sport, door vermoeidheid heen breken. Ze verzetten zich niet langer tegen hun vermoeidheid door hun aandacht te richten op wat ze willen bereiken in plaats van op hoe ze zich voelen.

Zo simpel lijkt het te zijn!

Iedereen kan zich beter voelen door zijn verzet tegen hoe hij/zij zich op dit moment voelt op te geven. Hoe logisch dit ook moge klinken, het praktiseren hiervan is niet voor iedereen even simpel.

Ik heb “ik wil me beter voelen” als titel voor mijn site gekozen omdat bijna iedereen dit wil en niet omdat deze gedachte
noodzakelijkerwijs tot iets leidt.

Als je te negatief ingesteld bent zal je namelijk bij de gedachte dat je jezelf beter wilt voelen geneigd zijn om te denken dat je jezelf niet zo goed voelt. Je aandacht wordt dan meer daarop gericht
waardoor je weerstand kan vergroten en je jezelf nog minder goed zou kunnen gaan voelen.

Om onze gevoelswereld te remediëren hebben we een economie gebouwd die erop gericht is ons beter te doen voelen.

We zijn vaak slachtoffer van onze eigen gevoelens en zoeken
voortdurend naar hulpmiddelen om ons beter te voelen.

Dit is dan ook waar een groot segment van de bedrijfswereld mee bezig is. Producten en diensten produceren en leveren die ons een beter gevoel kunnen geven.

De resultaten zijn bijna altijd van tijdelijke aard tenzij zulke
remedies daadwerkelijk iets doen aan de fundamenten die ons
gevoelsleven grotendeels bepalen.

Onze gezondheid en het milieu vormen het belangrijkste
fundament voor hoe we ons voelen. Wij kunnen ons niet optimaal voelen als we niet gezond zijn. Ook kunnen we niet echt gezond zijn als we leven in een vervuilde wereld.

Via deze website wil ik je in contact brengen met informatie over nieuwe initiatieven die een positieve invloed kunnen hebben op
zowel je gezondheid als het milieu. Deze twee fundamenten zijn nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Ik hoop dat ik je kan motiveren om deze informatie in je eigen
voordeel te gebruiken en deze ook met anderen te delen.

Dan maken we samen de wereld een beetje beter.