Leer hoe jezelf te focussen

Stap 1

Word je bewust van alle gedachten die in je gedachtenwereld rondzweven terwijl je blijft focussen op de eerste gedachte. Na verloop van tijd zullen veel van de gedachten in kracht afnemen, en zullen sommigen zelfs verdwijnen. In het begin misschien alleen maar tijdelijk.

In deze eerste stap hoef je gedachtenwereld niet helemaal stil komen te liggen. Je hoeft alleen maar op te merken hoe die rondzwevende gedachten je, in meerdere of mindere mate, storen in je dagelijks leven en een belemmering vormen om je op iets te kunnen focussen.

Zodra je dit duidelijk wordt en je nog altijd in staat bent om je op je eerste gedachte te concentreren is deze stap gedaan. Het kan zijn dat je deze stap vrij snel bereikt, maar wees niet verrast als het dagen of misschien zelfs weken oefenen neemt om tot dit punt te komen.

Stap 2

Nu is het tijd om je gedachtenwereld van alle storende gedachten te ontdoen. Je kunt dit alleen doen of samen met een partner. Ga in een comfortabele stoel of bank zitten en sluit je ogen. Relax je lichaam volledig, nergens in je lichaam mag er nog spanning zijn. Zodra je dit hebt gedaan laat je jouw gedachtenwereld zijn gang gaan. Observeer de gedachten die naar boven komen, erken dat ze er zijn en laat ze los. Blijf dit doen met iedere gedachte die in je opkomt.

Het doel hiervan is om je gedachtenwereld zo volledig mogelijk leeg te maken. Je hebt het eindresultaat van deze stap bereikt zodra je het gevoel hebt dat je gewoon kan blijven zitten zonder dat je door iets wordt gestoord. Er zijn geen gedachten meer in je hoofd en er is niets storends meer in je omgeving of je lichaam. Je hebt het gevoel dat je gedachtenwereld volledig leeg is, er komen geen gedachten meer bij je op, je bent gewoon op je gemak aanwezig. Er ontstaat een vreedzaam gevoel. Als je dit stadium hebt bereikt en je kan ieder moment gaan zitten en je gedachtenwereld leegmaken binnen een paar seconden, dan heb je het resultaat wat in deze stap wordt beoogd, bereikt.

Stap 2 kan wel wat tijd in beslag nemen. Je moet proberen om dit iedere dag te doen, misschien best in de ochtend voor je met de dag begint. In principe maakt het niet uit welk tijdstip van de dag je hiervoor wilt gebruiken.

Het is echter van enig belang dat je goed uitgerust bent, niet hongerig bent maar dat je ook niet overdadig hebt gegeten.

Wil je dit met iemand samen doen, dan is dat geen slechte keuze. In dat geval ga je tegenover elkaar zitten, ongeveer 1,5 tot 2 meter van elkaar verwijderd en volg je samen de instructies in de hierboven genoemde stappen.

Gedurende stap 2 is de kans groot dat je regelmatig wegzakt. Als dit het geval is en je hebt verder goed geslapen, je zakt dus niet weg omdat je een slaaptekort hebt, open dan langzaam je ogen, kijk om je heen, haal een paar keer diep adem en begin opnieuw. Als je volhoudt zal de vermoeidheid verdwijnen.

Als deze vermoeidheid verdwijnt zal je vermoedelijk een nieuw inzicht krijgen. Dit kan van grote of minder grote betekenis voor je zijn. Als je tot een nieuw inzicht bent gekomen dan is dit een goed punt om te stoppen en deze oefening de volgende dag weer te hervatten. Voor de beste resultaten is het iedere dag herhalen van deze oefening van belang. Als je denkt dat je op regelmatige basis het doel van stap 2 kan bereiken dan ga je naar de laatste stap.

Stap 3

In deze stap herhalen we stap 2 maar we doen dit nu met de ogen geopend. Je zult bemerken dat dit een nieuwe uitdaging is. Maar als je stap 2 tot het beoogde eindresultaat hebt gebracht zul je bemerken dat je met stap 3 sneller tot het beoogde resultaat kan komen.

Het doel in deze stap is dus hetzelfde als in stap 2, op je gemak aanwezig kunnen zijn zonder gestoord te worden door gedachten of je omgeving.

Je zult bemerken dat als je het doel van deze praktijkoefening hebt bereikt je veel beter in staat bent om je te focussen.

In staat zijn om je te focussen is een bijzonder belangrijk vermogen. Het zal nooit helemaal perfect zijn omdat we nu eenmaal in de wereld leven waarin we leven met alle problemen en afleidingen van dien.

Ook nadat je je stoffelijk lichaam voorgoed hebt verlaten zul je nog altijd profijt hebben van de vaardigheid die je met deze oefening kan bereiken. In het leven na de dood is je vermogen om je te focussen van nog groter beland dan in het leven wat we hier op aarde beleven.

Deze oefening is ontwikkeld door Wes Penre en is gratis te vinden op zijn website Het is een vrije vertaling die werd gemaakt door Adriaan de Rijk

De kracht van acht – de procedure

Zie voor de uitleg over deze procedure dit artikel

 1. Vraag aan de groepsleden of iemand met een emotioneel of fysiek probleem de genezingintentie wil ondergaan. Laat deze persoon het probleem in detail uiteenzetten.
 2. Het is gebleken dat intenties beter werken als je jezelf goed voelt. Het is niet altijd mogelijk om te wachten tot je jezelf goed genoeg voelt. Meestal als je in de groep bent, zal je intentie ervoor zorgen dat je jezelf weer beter voelt. Gebruik dit dus niet als excuus om niet aanwezig te zijn.
 3. Discussieer met de groep over het ontwerp van de intentieboodschap.
 4. Plaats alle groepsleden in een cirkel waarbij iedereen elkaars hand vasthoudt. Je kunt er ook voor kiezen dat elk groepslid zijn of haar hand op de persoon legt die de genezingintentie ondergaat.
 5. Ga uit de weg staan. Als je in de groep in een meditatieve staat bent, laat je eigenbelang dan varen. Sta toe dat je jezelf vereenzelvigt met het doel van de intentie. Nadat de intentie duidelijk is, laat die dan los. Denk niet meer aan het resultaat. De kracht die het resultaat teweegbrengt, ligt niet bij jou. Je dient slechts als het medium waardoor de kracht kan werken.
 6. Begin ermee dat elk groepslid zijn/haar ogen sluit en zich concentreert op de ademhaling. Elk groepslid moet er zorg voor dragen dat er geen storende gedachten optreden. Allen houden nu de intentieboodschap in gedachten. Terwijl je dit doet, stel je jezelf, met al je 5 zintuigen, voor dat de ontvanger van de intentieboodschap gezond is en dat het goed met hem/haar gaat op alle aspecten van het leven. Alle groepsleden stellen zich nu voor dat ze in hun hoofd aanwezig zijn met de intentieboodschap. Langzaam brengen ze zichzelf met de intentieboodschap naar hun hartstreek. Daarna stellen ze zich voor dat de intentieboodschap aanwezig is in de hartstreek van de ontvanger. Breng de intentie niet over maar stel je voor dat die bij de ontvanger aanwezig is op het moment dat je de intentieboodschap naar je hart hebt gebracht. Nadat je dit hebt gedaan blijf je 10 minuten lang gericht op de ontvanger. Het komt erop aan dat je zoveel mogelijk aanwezig bent voor de ontvanger. Als er gedachten bij je opkomen richt je dan opnieuw op de ontvanger. Je moet de intentie niet proberen te bekrachtigen door erover te denken. Wees er gewoon voor de persoon en laat De Bron het werk doen. Je kan de woorden van de intentie wel in je gedachten herhalen als je merkt dat je begint af te dwalen. Die worden werken dan als een mantra en kunnen je zo helpen om op de persoon gericht te blijven. Na 10 minuten beëindig je deze procedure op een rustige en kalme manier.
 7. Geef de groepsleden even de tijd om te bekomen. Vraag nu eerst aan de ontvanger hoe hij/zij zich voelt en of er positieve of negatieve veranderingen zijn waargenomen. Vraag dit dan ook aan al de groepsleden om beurten. Maak notities van elke verandering die zich heeft voor gedaan.
 8. Na verloop van tijd kun je ontvangers buiten de groep selecteren.
 9. Elk groepslid maakt zorgvuldige notities van de maandelijkse vooruitgang in zijn of haar leven: gezondheid, relaties, carrière en levensdoel.

Samenvatting

 • Ga naar de ruimte waar de groep bijeenkomt.
 • Kom in je kracht door meditatie.
 • Breng jezelf in een optimale staat van focus door je bewust te zijn van het heden.
 • Kom op dezelfde golflengte door je te richten op compassie en het maken van een betekenisvolle verbinding.
 • Maak de intentie specifiek en duidelijk.
 • Stel jezelf de intentie in detail voor als een vastgesteld feit.
 • Oefen in gedachten, met al je zintuigen, elk detail van de intentieoverdracht.
 • Kies een tijd uit waarin je jezelf goed voelt.
 • Laat de kracht vanuit de bron van het bestaan zijn werk doen door het resultaat aan de bron over te laten.

De kracht van acht – de voorbereidende stappen

Zie voor meer uitleg over deze voorbereidende stappen dit artikel

Bij het doen van de kracht van acht procedure zal er altijd wel een effect zijn. Om tot optimale resultaten te kunnen komen zijn de volgende punten van belang.

 • Heb vertrouwen in deze procedure
 • Leer hoe je jezelf kan focussen
 • Leer hoe een intentie over te brengen
 • Leer hoe je het resultaat kan visualiseren
 • Leer hoe mentaal te oefenen
 • Leer hoe je los te maken van het resultaat en vertrouwen te hebben in het proces

Door actief bezig te zijn met de kracht-van-achtprocedure, zal een groot aantal van de hierboven genoemde punten verbeteren. Maar toch is het van belang om wat meer kennis op te doen over hoe je jezelf verder kan bekwamen in dit proces. Hieronder geef ik een uittreksel van de voorbereidende stappen uit het boek “THE POWER OF EIGHT” van Lynne McTaggart die iedereen dient te begrijpen en toe te passen om tot de best mogelijke resultaten te komen.

Het is natuurlijk goed om dit boek zelf eerst te lezen. Maar dit is geen vereiste om mee te doen in een sessie van een groep van acht. Het boek is nog niet vertaald en kan daarom niet door iedereen gelezen worden.

Stap 1 Kies een ruimte om in te werken

Het is gebleken dat de procedure sneller en beter werkt als je iedere keer dezelfde ruimte gebruikt om in te werken. Zoek een comfortabele, rustige ruimte uit waar je niet gestoord kan worden.

Stap 2 Focus je denkvermogen

Oefen dagelijks om met je aandacht in het nu te blijven. Je doet dit door je aandacht te richten op de vijf zintuigen terwijl je bezig bent met je dagelijkse activiteiten.

Doe de volgende stappen:

 • Ga in een comfortabele stoel zitten.
 • Adem langzaam en ritmisch. Adem alleen door de neus en niet door de mond. Met ritmisch ademhalen wordt bedoeld dat je evenveel tijd neemt om in te ademen als uit te ademen. Duw je buik iets naar buiten bij het inademen, zodat deze wat naar buiten steekt. Herhaal het in en uitademen na iedere 5 seconden maar zorg ervoor dat je het niet forceert.
 • Doe dit 5 minuten en werk naar 10 minuten.
 • Terwijl je dit doet, richt je je aandacht op je ademhaling.
 • Praktiseer dit herhaaldelijk totdat het wat rustiger wordt in je hoofd.
 • Als je aan een andere manier van mediteren gewend bent en je jezelf daar goed bij voelt gebruik die dan.

Stap 3 Wees medevoelend

Richt je aandacht op je hartstreek alsof je er licht naartoe stuurt. Laat dit licht zich over je gehele lichaam verspreiden. Stuur een liefdevolle gedachte naar jezelf zoals ‘Ik ben gezond en wel en vrij van alle lijden.’ Als je uitademt stel je je dan een wit licht voor dat uitstraalt vanuit je hartstreek. Terwijl je dit doet, denk dan de volgende gedachte ‘Ik waardeer de vriendelijkheid en liefde van alle levende wezens. Mogen alle wezens het goed hebben.’ Denk nu aan iedereen die je lief hebt, dan aan je vrienden en kennissen en uiteindelijk aan de mensen waar je een hekel aan hebt. Voor elk stadium denk je: ‘Moge zij/hij gezond zijn en vrij van lijden.’

De kracht van intentie

In dit artikel wil ik graag een uiteenzetting geven over de inhoud van het boek “THE POWER OF EIGHT” gepubliceerd in 2017 en geschreven door de wetenschapsjournaliste Lynne McTaggart. Zij is ook de auteur van het boek “HET VELD”. Het boek “THE POWER OF EIGHT” is nog niet in het Nederlands verkrijgbaar, maar aangezien de meeste van haar boeken in verschillende talen verkrijgbaar zijn, zal dit boek ook wel in het Nederlands beschikbaar worden gesteld.

Als je artikelen van mij hebt gelezen op mijn website gedachtenkronkels zul je begrijpen waarom deze twee boeken mijn interesse hebben gewekt.

Ik ben de mening toegedaan dat intentie onlosmakelijk verbonden is met bewustzijn. En dit is wat ik je in eerste instantie wil duidelijk maken. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar om tot een optimaal begrip te komen van waar dit allemaal over gaat, is het wel van belang dat je begrijpt hoe ik het zie. Je kunt het dan nog altijd overboord gooien als je er niet mee kan denken of als je het er niet mee eens kan zijn.

Maar eerst wil ik je laten weten dat dit artikel je op weg kan helpen om al je problemen op te lossen en dat dit mogelijk is met de kracht van intentie. Of dit nu fysieke problemen zijn of mentale problemen of problemen met andere mensen, dat maakt niets uit. Ze zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon als je bereid bent om er iets voor te doen. Wat je moet doen, ga ik in dit artikel behandelen.

Hopelijk ben je, na dit gelezen te hebben, genoeg geïnteresseerd om dit artikel volledig te lezen en te doen wat nodig is om tot resultaten te komen. We hebben tenslotte allemaal wel onze problemen en zo niet dan zijn er genoeg mensen in onze omgeving die wat hulp kunnen gebruiken.

Wat is intentie?

Ik geef hier gewoon mijn eigen definitie aan. Dit is een definitie die past in mijn filosofie over het leven.

Betekenis van Intentie:

Definitie 1:

Intentie is de wens of het verlangen om iets te zijn, iets te doen of iets te hebben.

Definitie 2:

Intentie is de wens of het verlangen om iets niet te moeten zijn, iets niet te moeten doen of iets niet te willen hebben.

Zoals je zult begrijpen, is definitie 1 het tegenovergestelde van definitie 2. Het zijn in feite twee tegenovergestelde krachten.

Intentie is onlosmakelijk verbonden met aandacht en emotie. Aandacht, emotie en intentie zijn de drie elementen die samen ons bewustzijn vormen. Dit is zoals ik het begrijp. Heb je een ander idee over wat bewustzijn is, dan is dat voor mij geen enkel probleem. Om mijn interpretatie te kunnen volgen, moeten we er echter wel even van uitgaan dat bewustzijn deze elementen bevat.

De twee tegenovergestelde krachten uiteengezet in de twee definities van intentie, zijn ook de twee krachten die onze werkelijkheid scheppen. Het zijn namelijk de kracht van reiken en de kracht van terugtrekken. Alles in onze werkelijkheid, van het kleinste deeltje tot het gehele universum, maakt deze twee bewegingen. Alle drie de elementen van bewustzijn zijn dan ook onderhevig aan deze twee krachten.

Je kunt je aandacht op iets richten, maar je kunt je aandacht ook weer terugtrekken waarna je het weer op iets ander kan richten.

De verschillende emoties hebben dezelfde eigenschappen. Je hebt emoties die je doen terugtrekken en emoties die je doen reiken. Enthousiaste mensen reiken naar iets waarover ze enthousiast zijn. Angstige mensen trekken zich terug van iets waar ze bang voor zijn. Er zijn ook statische emoties waar er nauwelijks sprake is van reiken of terugtrekken. Verveling of apathie zijn voorbeelden van zulke emoties. Elke emotie kan worden ingedeeld in 1 van deze 3 categorieën.

Nu is er ook iets wat we ons gevoel noemen. Je kunt dingen aanvoelen. Je voelt dat iets goed is omdat het goed aanvoelt. Of andersom, je voelt nattigheid. Je voelt dat er iets niet klopt

Dit wordt ook intuïtie genoemd. Intuïtie is een vorm van waarnemen die niet via de zintuigen gaat. Het is een soort van innerlijk weten, maar je bent er niet echt zeker van. Je kunt ook buitenzintuiglijke waarnemingen hebben waarbij je wel zeker bent dat je iets waarneemt zonder het gebruik van je zintuigen. Het beleven van een droom is een soort van buitenzintuiglijke waarneming.

Het is van belang om een goed onderscheid te kunnen maken tussen emoties en je gevoel. Emoties zijn het resultaat van je gevoel en je waarnemingen via de zintuigen. Je gevoel is niet zo gemakkelijk te definiëren. Ik zal toch een poging wagen.

Om enigszins te begrijpen wat je gevoel is moet je ervan uitgaan dat er iets is dat waarneemt. Er moet iets zijn dat zich bewust is van gevoelens. Er moet een waarnemer zijn die waarneemt.

Dit is de ziel. Als je religieus bent opgevoed, dan heb je daar misschien wel min of meer een idee van. Ik ben zelf religieus opgevoed, maar kon me hier toch maar weinig bij voorstellen.

Ben ik een ziel? Het zal wel. Als je naar jezelf kijkt, wat zie je dan? Je ziet een lichaam. Dus je denkt dat jij dat bent. Je hebt ook nog een naam en een denkvermogen maar dat laatste wordt al wat lastiger.

Als je denkt aan een krokodil en je kunt je voorstellen hoe die eruit ziet, wie kijkt  dan naar die krokodil? Als je de ogen sluit kun je die krokodil dan nog zien? Als je een of andere indruk hebt van een krokodil, misschien vaag of misschien helder, wie kijkt er dan naar? Is dat je lichaam? Nee, dat kan niet, want je hebt je ogen dicht. Zijn het je hersenen? Nee, want je hersenen registreren slechts wat er zich voordoet. Is het je denkvermogen dat naar die krokodil kijkt? Nee, want met je denkvermogen kun je alleen maar denken en de vraag is dan, ‘wie denkt er?’ Wie neemt gedachten waar? Wie creëert gedachten?

Er moet dus buiten dit alles een waarnemer zijn en dat ben jij, dat wat je lichaam bezielt. Dat wat je lichaam doet leven. De ziel is een soort van aanwezigheid die zich wel in ruimte en tijd kan bevinden maar er niet echt deel van is. Je kunt jezelf als ziel niet waarnemen. Je kunt wel een gevoel hebben dat je er bent.

Hopelijk geeft deze uiteenzetting je een klein beetje het gevoel dat je een ziel bent. Je kunt jezelf als ziel wat aanschouwelijker maken door je ziel voor te stellen als een lichtgevende bol die van binnen hol is. Je kunt je voorstellen dat je, als lichtgevende bol, in je hoofd aanwezig bent.

Je kunt je voorstellen dat je, als lichtgevende bol, een positieve gedachte hebt. Als je dan jezelf door je hoofd naar beneden laat zakken samen met die gedachten totdat je het niveau van je hartstreek bereikt, dan kun je die gedachten vanuit je hart uitsturen naar iemand anders. Dit is, in het kort, hoe de kracht van intentie kan worden gebruikt om een negatieve omstandigheid positief te beïnvloeden.

Denk nu niet dat je dit niet kan doen. Dat dit alleen weggelegd is voor spirituele mensen zoals yogi’s en sjamanen. Dat is namelijk niet zo. Iedereen kan dit doen. En je kunt je er ook in oefenen, zodat je het steeds beter kan doen.

De leegte in de lichtgevende bol vormt de verbinding met de bron van het bestaan. Die leegte is geen echte leegte maar een veld van oneindige mogelijkheden.

Lynne McTaggart heeft in haar boek “HET VELD” alle belangrijke wetenschappers bij elkaar gebracht om aan te kunnen tonen dat er een veld moet bestaan waaruit de gehele schepping wordt gecreëerd. Dit veld is overal en door alles heen aanwezig.

Het bestaat vermoedelijk uit een chaotische structuur van golven die kunnen worden omgevormd in de werkelijkheid die wij ervaren.

En het zijn niet zomaar een paar wetenschappers. Het zijn zeer bekwame wetenschappers vaak met een bijzondere staat van dienst. Ook al kan dit veld met de bestaande apparatuur niet worden gemeten, toch zijn al deze wetenschappers er zo goed als zeker van dat dit veld moet bestaan. De wetenschappelijke ontdekkingen in de kwantumfysica hebben het mogelijk gemaakt om tot deze vaststelling te kunnen komen.

Er is een intelligentie in het veld aanwezig of verbonden met het veld die tot het scheppen van onze werkelijkheid in staat is. In de meeste religies wordt dit god genoemd. Het scheppen van de werkelijkheid wordt vermoedelijk doorheen de ziel tot stand gebracht. We kunnen dan de leegte in de lichtgevende bol, die onze ziel moet voorstellen, zien als het terrein van waaruit onze realiteit wordt gevormd.

Wil je deze zienswijze nog wat verder uitdiepen, dan kan ik je dit artikel aanbevelen.

Lynne McTaggart is een geboren onderzoeksjournaliste die zich voornamelijk bezighoudt met de beste wetenschappers die ze op deze wereld kan vinden. Als ze tot een conclusie komt, dan zijn er heel wat proeven en testmethoden aan te pas gekomen om die conclusie te onderbouwen. En nog wordt ze verguisd door klassieke wetenschappers die vinden dat haar werk pseudowetenschappelijk is. Met pseudowetenschap wordt nepwetenschap bedoeld.

In haar nieuwe boek “THE POWER OF EIGHT”, (de kracht van acht) beschrijft ze een groot aantal experimenten, die zij met behulp van wetenschappers heeft gedaan. Daarin wordt steeds duidelijker dat er van de menselijke intenties een ongekende kracht kan uitgaan die alles wat hier op deze wereld verkeerd gaat, kan herstellen.

De ervaringen van mensen die hebben meegedaan met haar experimenten, zijn ronduit verbluffend te noemen. In feite geeft ze aan het eind van het boek zelf toe dat ze de resultaten op geen enkele wetenschappelijke manier kan verklaren. Er bestaat echter geen enkele twijfel meer over de werkbaarheid van haar  methode.

Waarom zou je deel willen nemen in een “KRACHT-VAN-ACHTGROEP”?

Uit de verschillende experimenten die Lynne over de gehele wereld heeft gedaan, met soms meer dan tienduizend deelnemers, is gebleken dat de resultaten de beoogde resultaten van het experiment zelfs ver overtroffen.

Ze heeft hiervoor wel een verklaring maar die kan op geen enkele manier wetenschappelijk worden hard gemaakt.

Wat kan de deelname in een dergelijke groep voor jou en voor de mensen die je wilt helpen, betekenen?

Iedere deelnemer vaart er wel bij. Iedere persoon die met intentiekracht wordt geholpen, zal er zijn voordeel bij doen. In het begin kan het zijn dat de resultaten nog wat uitblijven, omdat het toch wat training vergt om op een specifieke manier in een groep samen te werken. Het vergt ook wat oefening om te leren een zuivere intentie gezamenlijk over te brengen op een ontvanger.

Het zou natuurlijk mooi zijn mocht je het boek “THE POWER OF EIGHT” gelezen hebben, maar dit is geen vereiste. Ik heb de procedure die in een KRACHT-VAN-ACHTGROEP wordt gebruikt, vrij vertaald. Ook de procedure om je voor te bereiden zodat je met zo een groep goed mee kan doen is voorhanden in het Nederlands op deze website.

Mocht je mee willen doen, dan kun je mij dit laten weten door te reageren op dit artikel of door een e-mail te sturen naar ad.derijk@gmail.com. Niet iedereen wordt geselecteerd om deel te nemen. De groep moet minimaal bestaan uit 6 mensen en maximaal uit 12 mensen.

Je kunt natuurlijk je eigen groep starten met de informatie die je via deze website ter beschikking hebt.

Het is niet de bedoeling om dit initiatief op wat voor manier dan ook te commercialiseren. Waarom niet? Omdat dit niet zal werken. Een intentieoverdracht is een daad van onvoorwaardelijke liefde. Als je iets terug wilt hebben voor de activiteiten die je in een dergelijke groep ontplooit, dan kun je dat geen onvoorwaardelijke liefde meer noemen en dan zal dit afbreuk doen aan de kracht van de intentie. Daar komt bij dat deelname aan de groep je heel veel zal geven. Meer dan je voor mogelijk houdt.

Wat is het ware doel in je leven?

Het antwoord op deze vraag lijkt voor iedereen verschillend. Er zijn zoveel dingen die we belangrijk vinden.  Hoe maak je daar een keuze uit.

Voor mensen die niet echt een duidelijk doel in hun leven na streven kan deze vraag van enig belang zijn. Voor de echte strevers onder ons is dit van weinig of geen belang. Zij weten wel wat ze willen en bereiken ook vaak wat ze nastreven.

Doelen maken van het leven een spel. Als je doelen worden bereikt voel je jezelf goed. Als je de doelen, die je voor jezelf uitzet, niet bereikt voel je jezelf minder goed of ronduit slecht. Het nastreven van doelen heeft dan ook veel te maken met winnen of verliezen.

Hoe meer gedreven je bent om je doelen te bereiken hoe meer frustratie er neigt op te treden als het niet lukt.

Doelen kunnen in conflict zijn met andere doelen. Een voetbalwedstrijd is daar een prachtig voorbeeld van. Je ervaart geluk als de bal verdwijnt in het ene doel en ongeluk als die terecht komt in het andere doel afhankelijk van voor welke club je bent.

Er zijn maar weinig doelen die niet in een conflict uitmonden. ‘De een zijn dood is de ander zijn brood’ is een gezegde dat hier raakvlakken mee heeft.

Zijn er eigenlijk wel doelen die geen conflict kunnen veroorzaken? In de wereld waarin wij leven lijken conflicten onvermijdelijk. Een conflict is niets anders als twee of meer doelen die met elkaar in strijd lijken te zijn. Ik zeg met opzet ‘lijken te zijn’ omdat doelen op zich geen strijd leveren.

Op een voetbalveld staat het ene doel tegenover het andere doel zonder dat er sprake is van strijd. Het is pas als de wedstrijd begint dat we van strijd kunnen spreken. Zo is het ook met doelen die wij onszelf stellen. Het zijn onze intenties die met de intenties van andere kunnen conflicteren. En dit is bijna altijd het geval. Met intentie bedoel ik het willen bereiken van een doel.

Wat je ook wilt er is altijd wel een intentie die er tegenin gaat. Meestal creëer je die eerst zelf. Elke twijfel zou je kunnen zien als het naar je toe trekken van een intentie die tegen je oorspronkelijke intentie ingaat. ‘Zou ik het wel kunnen?’ of ‘zou ik het wel durven?’ kan dan zomaar veranderen in ik wil het niet’ of ‘ik wil niet falen en daarom doe ik het maar niet. Als je twijfelt dan wil je iets maar ergens wil je het ook weer niet. Er ontstaat een innerlijke strijd waar anderen dan gemakkelijker op in kunnen spelen.

Doelen, strijd geluk en ongeluk zijn volledig met elkaar verweven. Niets verkeerd mee zolang we er niet zo in opgaan dat we niet meer logisch nadenken. Helaas is dit laatste maar al te vaak het geval. Het resulteert veelal in tunnelvisie, extremisme en soms zelfs in terrorisme.

Er zijn nog zaken die innig verweven kunnen zijn met het streven naar doelen. Wat zou je denken van ‘gelijk moeten hebben’, ‘status’ of ‘verlies van status’.

Is er überhaupt wel iets dat geen enkele verbintenis heeft met doelen? Alles in dit leven draait toch om doelen. Je kunt zelfs niet echt beweren dat je geen doelen hebt. Doelloze mensen bestaan helemaal niet. We streven altijd wel iets na. Ook een gepassioneerde luierik streeft iets na, namelijk lui zijn. Zelfs een mens die het leven niet meer ziet zitten en er een eind aan wil maken heeft een overduidelijk doel, namelijk een eind maken aan zijn of haar leven.

We willen altijd wel wat. En ook iets niet willen is een doel. Rede genoeg, denk ik, om het begrip doel aan een grondig onderzoek te onderwerpen.

De woorden ‘intentie’ en ‘doel’ zijn aan elkaar verwant. Een doel is wat je met intentie bereikt. Je wil iets of je wil iets niet. Daar komt het in het leven toch eigenlijk op neer. Alles wat we zijn, doen of hebben willen we of willen we niet. Als we dit ook nog eens doortrekken naar het verleden en de toekomst dan hebben we het complete leven in beeld gebracht zoals dit zich op deze aarde afspeelt.

Maar goed, nu heb ik nog altijd geen antwoord gegeven op de vraag in de titel van dit artikel.

Wat is het ware doel in je leven?

Als je verder leest zal het je hoogst waarschijnlijk duidelijk worden.

Zoals je nu zult begrijpen draait alles om zijn, doen en hebben. Alle doelen zijn daarop gericht. Je wilt iets hebben of je wilt iets doen of je wilt iets zijn. En omgekeerd je wilt iets niet zijn of je wilt iets niet doen of je wilt iets niet hebben. Er zijn hiervan vele varianten te bedenken. Hier een paar voorbeelden om te illustreren hoe doelen werkelijk alles bepalend zijn.

Je wilt iets niet hebben maar wel doen

Je wilt iets wel hebben maar niet doen

Je wilt wel iets zijn maar niet doen

Je wilt wel iets doen maar niet zijn

Je wilde iets zijn doen of hebben maar het lukte je niet

Je wilde iets zijn doen of hebben en het lukte je ook

Je zou graag iets zijn, doen of hebben en je denkt dat het je zal lukken

Je zou graag iets zijn, doen of hebben en je denkt dat het je niet zal lukken

Je zou graag iets niet zijn, doen of hebben en het lukt je ook

Je zou  graag iets niet zijn, doen of hebben en het lukt je niet

Je doet het wel maar het lukt je niet

Je doet het niet maar je kan het wel

En ga zo maar door. De variaties zijn eindeloos.

Werkelijk alle aspecten van het leven vallen onder deze drie elementen. Het zijn de elementen  waarmee het leven wordt geleefd. Het zijn ook de elementen waaruit het leven is opgebouwd.

Als er dan zoveel mogelijke doelen zijn is er dan wel een doel dat hier bovenuit steekt? Is er een doel dat voor ieder mens hetzelfde is? En als dit zo is zou het dan van nut zijn om dit te weten te komen?

Ik denk van wel. Ik vermoed dat er een dieper doel is waarmee de mensheid tot ongekende hoogte zou kunnen stijgen. Ik denk ook dat er alles aan gedaan wordt om ervoor te zorgen dat wij mensen dit doel nooit zullen gaan nastreven.

Er wordt op alle mogelijke manieren geprobeerd om de mensheid maximaal te introverteren in zijn eigen spel. Dit wordt gedaan door het aanjagen van de angst om te verliezen of de angst om niet te winnen of de angst om wat je gewonnen hebt weer kwijt te raken. Het is de angst die ervoor zorgt dat wij onze aandacht voortdurend naar buiten richten. Wij sluiten ons op in het spel van het leven.

Er wordt vaak beweert dat het tijd is dat de mens wakker wordt en gaat zien wat hij aan het doen is. Ik vind dit wat ongelukkig uitgedrukt. Men suggereert daarmee dat iedereen in slaap is gesukkeld. Nou dat lijkt mij niet echt het geval.

Ik zou eerder zeggen dat we ons zo richten op onze doelen en er zo fanatiek naar streven dat we niet meer in staat zijn om het grotere plaatje te zien. Hier nog wat meer voorbeelden waarin men blind doelen nastreeft wars van enige logica. Ook hier zijn de mogelijkheden onuitputtelijk. Je kunt ze misschien zelf ook wel bedenken.

 • Alles moet wijken want ik wil ………. bereiken.
 • Het maakt mij niet uit wat ik ervoor moet doen zolang dit mij maar nooit meer kan overkomen.
 • Ik voel me onderdrukt door mijn man. Ik wil hem kwijt maar kan niet zonder hem leven. Ik zal mij voor de rest van mijn leven tegen hem moeten verzetten.
 • Als ik jou niet gelukkig kan maken kan ik niemand gelukkig maken.
 • Schiet ze overhoop. Ze zijn niet waard om te leven.
 • Ik sla hem net zo lang op zijn muil totdat hij het snapt.

Vage doelen die kant nog wal raken en toch soms bloedserieus worden na gestreefd.

Hoe kunnen wij ons zo in het spel van het leven verliezen dat we geen enkel besef meer hebben van wat we aanrichten? Dit kan alleen gebeuren door te heftige emoties die we genereren ten aanzien van wat we wel of niet willen.

Als emoties te veel in kracht toenemen verliezen we het vermogen om logisch na te denken. We hebben ons zo vereenzelvigd met de rol die we vervullen in het levensspel dat we bepaalde omstandigheden niet meer vanuit verschillende standpunten kunnen waarnemen. We klampen ons krampachtig vast aan één standpunt.

Nu we weten wat ons ten gronde kan richten hoeven we onszelf alleen nog maar af te vragen hoe ons niet in het levensspel te verliezen.

En dat brengt ons terug bij de vraag:

Wat is het ware doel in je leven?

Het moet een doel zijn wat alle doelen die je na streeft of zou willen na streven ondersteunt. Het moet een doel zijn dat mogelijkheden biedt om rationele en menslievende doelen na te streven. Doelen die gericht zijn op het leven in harmonie met je medemens en de natuur.

Het vermogen om dit te doen ligt verscholen in iedere mens. Het is je ware aard. Je hoeft dit alleen maar te ontdekken.

In de kern zijn wij alle liefdevolle wezens die perfect in harmonie met elkaar kunnen leven. Het is aan ieder van ons om deze waarheid te ontdekken.

Je doet dit door je zijn, doen en hebben te observeren en zo nodig in vraag te stellen. Wees een stille getuige van je eigen zijn, doen en hebben. Op die manier kom je meer los te staan van het levensspel. Je kan het meer relativeren.

Het is niet allemaal zo belangrijk als je denkt dat het is. Het is van veel groter belang dat je beseft dat je een liefdevol wezen bent die in harmonie met anderen kan leven. Dit is je ware doel. Geen enkel doel buiten jezelf is van meer belang.

Iedereen kan dit doen. Het is niet voor iedereen even gemakkelijk, maar iedereen heeft dit vermogen in zich. Ik hoop dat je dit ter hart neemt. Dan maken we samen de wereld een beetje beter.

Wil je ook zo graag gelukkig zijn?

Dat willen we toch allemaal. En toch ga ik een poging wagen om dit wat te ontkrachten. Het probleem met streven naar geluk is dat het ook kan mislukken. Dan voelen we ons misschien ongelukkig.

Zodra je iets wil dan heeft dit meestal een diepere bedoeling waar bijna niemand echt bij stil staat. Door iets te bereiken of te verwezenlijken ervaar je het gevoel van geluk. Je bent trots op wat je hebt bereikt, je voelt dat je iemand bent die wat heeft gepresteerd. Het geeft je een kick en het maak je gelukkig. Dit gaat schuil achter bijna elke wens die we hebben.

Helaas is dit slechts van tijdelijk aard. In het leven gaat alles in een golfbeweging. Van hoog naar laag en weer naar omhoog. Je voelt je voor een bepaalde tijd goed en dan voel je jezelf plotseling wat minder goed. Na verloop van tijd voel je jezelf helemaal niet meer zo goed.

Maar ook dit blijft niet duren. Je hijst jezelf weer overeind en het gaat weer beter met je. Meestal gaat het weer beter omdat je besloot om weer wat te gaan ondernemen met het wel of niet bewuste motief je weer beter te gaan voelen. Het is een golfbeweging waaraan niemand aan lijkt te kunnen ontsnappen.

Nu zal je misschien denken: ‘tja, dat hoef je mij niet te vertellen’. ‘Iedereen weet toch dat het leven niet altijd rozengeur en maneschijn is.’

Maar ik wilde dit toch even aanhalen omdat het streven naar geluk eigenlijk wel extreme vormen kan aannemen en zo een valstrik van betekenis kan zijn.

Als we ervan uit gaan dat alles wat je onderneemt, fundamenteel gezien, een streven naar geluk is dan kunnen de golflengtes van die golfbewegingen nogal van elkaar verschillen. We willen niet te diep zakken. Wel willen we graag hoog stijgen. Maar we hebben het niet altijd in de hand. En toch willen we die golfbewegingen wel degelijk naar onze hand zetten. We willen ons gewoon permanent goed voelen. Het is dat wat we op allerhande manieren proberen te bereiken.

We nemen als voorbeeld een drankverslaving. Je voelt je niet echt op je gemak in het leven. Er zijn misschien te veel zaken waar je echt niet tevreden over kan zijn. Je hebt niet het idee dat je er ook maar iets aan zou willen of kunnen doen. Toch wil je weg van dat gevoel van ontevredenheid.

Als je een paar glazen wijn drinkt dan voel je jezelf toch wat meer op je gemak. De ontevredenheid wordt niet meer zo heftig ervaren. Je voelt je beter. Natuurlijk moet je wel blijven drinken anders komt die ontevredenheid weer de kop op steken en dat wil je niet.

Het wordt een gewoonte om elke dag een paar glazen wijn of bier te drinken. Op den duur ga je wel wat meer moeten drinken om de ontevredenheid op afstand te kunnen houden.

Je lichaam raakt eraan gewend en heeft dan ook meer nodig om het goede gevoel te kunnen genereren.

De drank zorgt ervoor dat de golflengte naar beneden binnen de perken blijft. Zo kun je een beetje beter staande blijven en ervaar je geen al te diepe golfbeweging naar omlaag. Een verslaving begint vaak bij een onvermogen om een bepaalde omstandigheid te aanvaarden.

Maar het streven naar geluk kan op alle aspecten van het leven uit de hand lopen. Hierover meer later in dit artikel. We moeten eerst doorzien hoe je vatbaar kan worden voor extreme hoogten en laagten.

Als kind ervaar je gevoelens van geluk en ongeluk veel extremer dan wanneer je volwassen bent. Een kind heeft iets, kan iets of doet iets en ervaart onmiddellijk, en voluit het geluksgevoel. Maar als een kind iets kwijt raakt of verkeerd doet dan is er een onmiddellijk en ongeremd gevoel van ongelukkig zijn.

Jantje lacht en Jantje huilt, is een uitdrukking die hierop slaat. Een kind heeft nog geen mentale remmingen. De emoties worden nog niet onderdrukt. Ze hebben bij een kind nog de vrije loop. De sterke interesse en het enthousiasme van een kind helpen het sneller te leren om zo gemakkelijker te kunnen evolueren tot een volwassen mens.

Normaal gezien maakt de sterke interesse bij een volwassen mens plaats voor een milde interesse en vormt het enthousiasme zich om tot tevredenheid.

Nu zie ik je denken: ‘Ja maar wat als volwassen mensen geen sterke interesse meer hebben’? Hoe gaan we onze samenleving in stand houden of leefbaarder maken als sterke interesse zou wegvallen’?

Volwassen mensen hebben geen sterke interesse nodig om zaken te verwezenlijken. Het gevaar van te sterke interesse, zoals dat van een kind, is tunnelvisie. We willen alleen maar zien wat in ons interesseveld valt. We willen kost wat het kost iets bereiken waardoor we niet meer in staat zijn om het grotere plaatje te zien.

Bij een kind kunnen we dit nog gemakkelijk bijsturen. Bij volwassenen wordt dit al een stuk moeilijker.

Hier een voorbeeld van wat voor gevolgen enthousiasme en sterke interesse kunnen hebben op een bepaald aspect van het leven.

Jan wil graag een mooie sportwagen kopen en werkt al een aantal jaren om het geld hiervoor bij elkaar te sparen. Hij kon een goed betaalde baan krijgen bij een wapenfabrikant waar hij kon meewerken aan het produceren van landmijnen.

Zijn enthousiasme voor het bezitten van een mooie sportwagen is zo sterk dat hij alleen maar geïnteresseerd is om zo snel mogelijk het geld te hebben waarmee hij zijn sportwagen kan kopen. Dat hij daarvoor moet meewerken aan het produceren van landmijnen schijnt hem niet echt te hinderen.

Dat er duizenden mensen sterven of invalide worden door het plaatsen van landmijnen komt niet eens bij hem op. Hij is gefocust op het bezitten van een prachtige sportwagen waarmee hij gezien wil worden. Het geld wat hij kan verdienen om zijn doel te bereiken is het enige wat hem interesseert.

Wat hij daarvoor moet doen maakt hem niet zoveel uit. Het is best een leuke baan en hij heeft collega’s waar hij goed mee kan opschieten. Dus alles verloopt naar zijn mening op rolletjes.

Als iemand hem dan verteld dat het plaatsen van landmijnen een ongelooflijk smerige manier van oorlogvoeren is en dat dit bij wet verboden zou moeten worden dan denkt hij bij zichzelf: ‘het zijn de soldaten die de landmijnen plaatsen Ik niet’. ‘Bij het leger zullen ze toch wel weten wat ze doen.’

Jan voelt zich niet verantwoordelijk voor de productie en het uiteindelijke gebruik van landmijnen. Hij helpt alleen maar mee met het productieproces omdat het hem dichter bij zijn doel brengt.

Nu lijkt dit, naar mijn inzicht, een overduidelijk voorbeeld van onverantwoord gedrag veroorzaakt door een combinatie van enthousiasme en een sterke interesse.

Het getuigd van een zekere mate van blindheid. Je wilt de gevolgen van je daden niet zien omdat je anders niet gelukkig kan zijn met je nieuwe sportwagen.

Geld maakt dan toch gelukkig. Jan kan zich naar verloop van tijd een sportwagen permitteren wat hem veel bewonderen van zijn familie en vrienden oplevert.

Er zijn een oneindig aantal manieren om naar geluk te streven. Als je streeft naar geluk en het geluk valt je ten deel dan voelt dat best goed. Maar hoe vaak is het niet zo dat het één zijn geluk een ander zijn ongeluk is.

Bij alle vormen van competitie speelt dit. Degene die wint voelt zich gelukkig en de verliezer voelt zich ongelukkig.

Er is een vorm van geluk die minder sterk onderhevig is aan de golfbeweging van het leven. En dit manifesteert zich als het hebben van een milde interesse dat gepaard gaat met een gevoel van tevredenheid. Dit zou dan ook de normale gang van zaken moeten zijn.

We zijn echter in deze jachtige tijden waar er zoveel prikkels op ons afkomen maar moeilijk in staat om tevreden te zijn met de omstandigheden die zich in ons leven voordoen.

We zijn enorm sterk geneigd om ons op te winden over zaken die we wel of niet willen. Te sterke emoties overspoelen ons rationeel denkvermogen waardoor we vast komen te zitten in wat we willen of in wat we niet willen.

Geluk en ongeluk zijn slechts tijdelijke gevoelens die ons weghouden van onze ware aard.

Dankbaarheid voelen voor alle zijn, doen en hebben dat bijdraagt aan een betere wereld en begrip op brengen voor alle zijn, doen en hebben dat er niet aan bijdraagt zijn de fundamenten waarop een betere samenleving kan worden gebouwd.

Ik weet wel, er is veel onrechtvaardigheid in de wereld om niet te spreken van pure misdaad en terreur. Daar kun je toch geen begrip voor opbrengen? Of wel?

Er is een reden dat we daar geen begrip voor kunnen opbrengen. En die rede is dat we alleen maar naar de misdaad kijken en daarover een oordeel vellen. Ook hier zien we het grotere plaatje niet. Er zijn heel wat factoren die iemand zijn gedrag kunnen beïnvloeden.

Ik noem er hier een paar:

 • Opvoeding
 • Karakter
 • Drankmisbruik
 • Medicatie
 • Bezetenheid
 • Sterrenbeeld
 • Trauma’s
 • Onderwijs
 • Vrienden
 • Groepsdruk
 • Genetische belasting
 • Geloof

Als je precies zou weten hoe iemand tot misdaad of terreur is over gegaan dan zou het al iets minder moeilijk worden om er begrip voor op te brengen.

Een misdadiger streeft ook naar geluk. Een boosaardig mens voelt zich even gelukkig als hij anderen kan kwetsen. Het geeft zo iemand een kick als anderen lijden door zijn toedoen. Het geeft hem het gevoel dat hij iets heeft gepresteerd. Zijn “verkeerde” vrienden zullen trots op hem zijn.

Wij kunnen als mens niet verder evolueren als we geen begrip op kunnen brengen voor degene die er een zooitje van maken. Pas als je begrijpt dat mensen op verschillende niveaus van ethiek functioneren, die niet altijd stroken met jouw niveau, kun je er gemakkelijker vrede mee hebben.

Met er vrede mee hebben bedoel ik dat je kunt aanvaarden dat het zo is. Pas dan openen er zich mogelijkheden om er iets aan te doen.

Zolang wij met heftige emoties blijven reageren, gaat er niets oplossen. Het kan soms wel eens helpen om goed kwaad te worden zolang je beseft dat kwaadheid op zich geen basis vormt voor verbetering.

Kwaadheid kan enkel van nut zijn om tijdelijk druk uit te oefenen op een situatie, wat in sommige gevallen best nodig kan zijn. Maar als je kwaad blijft op iemand of iets dan is er geen verbetering mogelijk.

Daar komt bij dat je met chronische kwaadheid, of welke andere negatieve chronische emotie dan ook, jezelf naar beneden haalt. Je bent ongelukkig omdat je geen begrip kan opbrengen voor wat iemand jou heeft aangedaan of om wat jou is overkomen.

Zodra je ten volle beseft wat je jezelf aandoet met het genereren van slechte emoties op wat jou is overkomen zullen die slechte emoties plaats maken voor een gevoel van vrede. Je hebt er vrede mee. Je hebt de strijd, die zich in je denkvermogen bevindt, opgegeven.

Ik hoop dat ik je met dit artikel enigszins heb kunnen inspireren om meer vredelievend in het leven te staan.

Deel dit artikel met mensen waarvan je het gevoel hebt dat ze er open voor staan. Dan maken we samen de wereld een beetje beter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complottheorieën

Een beladen word in deze tijd van informatie-oorlog. De term complottheorie werd lang gebruikt door de reguliere media om de meer betrouwbare informatiebronnen in diskrediet te brengen.

Het woord heeft waarschijnlijk wat in kracht ingeboet en lijkt nu vervangen te zijn door de uitdrukking nepnieuws.

Maar het gaat nog altijd om dezelfde intentie. Mocht je ook door de bomen het bos niet meer zien als het gaat om de nieuwsverstrekking dan raad ik je aan om mijn gratis e-boekje over Complottheorieen te lezen.

Hierin heb ik aangegeven hoe je enigszins het kaf van het koren  kan scheiden.

 

Informatieverslaving

Omdat ik nogal veel informatie bewust of onbewust tot mij neem en ik  niet altijd zo kieskeurig ben over wat voor informatie het is vroeg ik me af of ik gebukt ga onder een vorm van informatieverslaving?

Na hier wat over te hebben nagedacht moet ik toegeven dat dit in zekere mate het geval is.

Hoe weet je of je verslaafd ben aan informatie?

De beste manier om dit bij jezelf te ontdekken is om je af te zonderen van iedereen om je heen. Zet alle informatiebronnen om je heen uit of zonder je ervan af. Radio, TV, computer, mobile telefoon, vaste telefoon, agenda weg ermee. Ga zitten en sluit je ogen zodat er ook visueel geen prikkels meer binnenkomen. Blijf zo een tijdje zitten zonder ook maar iets te ondernemen.

Merk nu op wat er gebeurt. Als je informatieverslaafd bent zal je denkwereld erg onrustig zijn. Je voelt je niet prettig. Je wordt nogal geconfronteerd met de stilte. Er is geen informatiestroom die allerhande gevoelens en emoties bij je wakker maken.

Die stilte voelt in eerste instantie niet goed aan. Je mist iets. Je mist de kick die informatie bij je teweegbrengt. Je mist de emoties die je zo gewoon bent te voelen. Je verstand protesteert hiertegen door allerhande gedachte te produceren die de leegte moeten opvullen.

Veel mensen voelen zich heel ongemakkelijk als ze zich terugtrekken in de stilte. Ze worden niet meer emotioneel gestimuleerd. Waar moet je je aandacht op richten als er niets van informatie vanuit je omgeving kan worden opgenomen. Op niets?

Daar zit je dan in niemandsland helemaal alleen zonder enige afleiding. Waarom zou je jezelf hieraan blootstellen? Het is in het begin echt niet leuk hoor. Je hebt al zoveel gedachten in je hoofd waar je niet om hebt gevraagd en nu lijkt dit zich nog heftiger te gaan manifesteren.

Wel, als dit je ervaring is dan kunnen we stellen dat je behoorlijk verslaafd bent aan informatie. Je kunt je maar moeilijk goed voelen zonder de informatiestroom die je voortdurend op je af laat komen of die je voortdurend nodig denkt te hebben om jezelf bezig te houden.

Als je verslaafd bent aan informatie kom je maar moeilijk tot rust. Je blijft jezelf maar stimuleren met informatie. Van de ene kick naar de andere. Je wilt die opwinding voelen en beleven.

Informatieverslaving wordt natuurlijk niet alleen veroorzaakt door al de media-apparatuur waar we ons meer en meer van bedienen. Het wordt ook veroorzaakt door de eindeloze stroom van communicatie die je ontvangt van de mensen die deel uit maken van je leven met alle bijkomende emoties en verlangens.

De oorzaak van informatieverslaving is angst voor de stilte en de leegte. Je voelt je eenzaam en alleen zonder informatie. Je wordt enorm teruggeworpen op jezelf. Sommige mensen kunnen zelfs in paniek raken als ze te weinig door informatie worden gestimuleerd.

Laten we eens kijken welk type informatie nu het meest verslavend werkt en waarom.

Hier een aantal soorten informatie die verslaving in de hand kunnen werken. Je zult bemerken dat de media hier handig op in spelen alsof ze weten dat ze je verslaafd maken aan hun mediakanaal.

Informatie die niet volledig is

Informatie die je een goed gevoel moet geven

Informatie die nogal algemeen is of voor meerdere uitleg vatbaar is

Informatie die suggereert dat iets zo is of juist niet zo is

Informatie bedoeld om je te doen lachen

Informatie om je te doen huilen

Informatie bedoeld om je te doen vervullen met afgrijzen

Informatie om je op te winden

Informatie om dingen of anderen belachelijk te maken

Informatie om mensen tegen elkaar op te zetten.

We gaan deze verschillende typen van informatie niet classificeren als goed of fout. Ik wil alleen maar even constateren dat ze een verslavende werking op je kunnen hebben.

‘En wat dan nog?’, zou je jezelf kunnen afvragen. Het probleem hiermee is dat er ook informatie is die er wel toe doet. Er bestaat ook informatie die, indien serieus genomen en toegepast, wenselijke veranderingen teweeg kunnen brengen in onze samenleving.

En laat dat nu iets zijn wat geheel neigt te worden ondergesneeuwd door verslavende informatie. Misschien heb je jezelf wel eens afgevraagd waarom er zo weinig wezenlijke verbeteringen tot stand worden gebracht in de menselijke beschaving. Waarom zijn wij elkaar na al die duizenden jaren evolutie nog altijd aan het uitmoorden. Waarom zijn we nog altijd niet in staat om in harmonie met elkaar en met de natuur samen te leven. Vind je dat niet raar?

We leven in een tijd waar informatie over van alles beschikbaar is. Je kunt het zo gek niet bedenken of je vindt er wel iets over op het internet. Je kunt aan alle hierboven genoemde typen van informatie verslaafd geraken en er zijn er waarschijnlijk nog veel meer. Er is echter een type van informatie welke voor een informatieverslaafde niet verslavend werkt en dat is vitale informatie.

Wat is vitale informatie? Je vindt hierover wel het een en ander op deze website. Maar ik ga je mijn definitie nog eens geven.

Vitale informatie is informatie die de mogelijkheid biedt om menselijke relaties en omstandigheden te verbeteren zonder te veel schade te veroorzaken aan de omgeving.

De meeste mensen die informatieverslaafd zijn vinden dit type van informatie super saai. Informatie moet hen een kick geven.

Kijk naar het medium facebook en hoe mensen hiervan gebruik maken en ook totaal aan verslaafd kunnen geraken. Veel informatie op facebook is van het niveau van kijk eens wat ik gedaan heb of zie is hoe knap ik ben of wat vind je van mijn vernieuwde profielfoto of heb je dat al gezien of wist je dit al enz.. Informatie die bedoeld is om een zekere mate van opwinding te veroorzaken.

Vitale informatie kan ook heel opwindend zijn als je ermee aan de slag gaat maar dat wordt door de informatieverslaafde zo niet gezien. Die wil gewoon als maar meer informatie om zich goed te kunnen voelen of zich ergens over op te kunnen opwinden. Informatie waarmee je iets kan ondernemen om de samenleving te verbeteren geeft informatieverslaafde geen kick.

En het is de kick die de informatieverslaafde onbewust nastreeft om weg te blijven van de stilte of de leegte.

Er is wetenschappelijk bewezen dat meditatie je mentale gezondheid bevorderd. Ik ben ervan overtuigd dat het ook een positieve invloed heeft op mensen met een informatieverslaving.

Het is om die reden dat ik heb besloten om dagelijks een 10 tal minuten te gaan mediteren. Ik wil mijn informatieverslaving, ook al is die maar in geringe mate aanwezig, te boven komen.

Doe je mee?

Als je niet weet hoe te mediteren. Hier een simpele methode die bij de meeste mensen werkt.

Laat me eens weten of het je lukt om van je informatieverslaving af te komen mocht dit iets zijn dat je te boven wilt komen.

Ik zal je na een maand laten weten of het mij is gelukt en wat voor resultaten ik heb ervaren.

Wiet kopen in de koffieshops?

Voor de wietrokers in Nederland is de hier onderstaande KRO-NCRV uitzending  niet onbelangrijk. Klik op de link in het groen verder in de tekst om naar de uitzending te gaan.

Het wordt echt hoog tijd dat de regering haar maatregelen rond het roken van wiet wijzigt.

Legalisering van wiet heeft zonder twijfel vele voordelen en niet alleen voor de wietroker. Het Nederlandse gedoogbeleid heeft een nefaste werking op de nog altijd illegale wiethandel.

Door het beleid van de Nederlandse regering verdwijnen er miljoenen euro’s in de zakken van criminelen. Er is geen enkele controle op de kwaliteit. De wietroker weet niet waar die zich aan blootstelt.

Er zijn al sporen van pesticiden aangetroffen in wiet die in koffieshops wordt verkocht.

Als je af en toe een joint rookt of je bent een regelmatige gebruiker en je hebt deze uitzending niet gezien op tv dan raad ik je aan het als nog te bekijken. De naam van het programma foute-shit zegt denk ik genoeg.

Voor zover ik het kan bekijken geeft het een goed beeld van wat er precies gaande is en hoe het kan worden opgelost. Het is aan de politiek om dit te doen.

Als je mensen kent die regelmatig wiet roken verwijs ze dan naar dat tv programma of naar dit artikel.  Dan maken we samen de wereld een beetje beter.

Hoe Doelen Je Leven Bepalen

Een doel is een idee in je hoofd.  Meer is het niet. Het is iets wat je wilt of juist niet wil. Dat wat je wilt bereiken wordt bijna altijd gehinderd door zaken die je juist niet wil zien gebeuren.

Mensen die te veel mislukkingen in hun leven hebben ervaren roepen vaak zo iets van: ‘Ik heb geen doel in mijn leven!’ of ‘Ik weet niet meer wat ik met mijn leven aanmoet!’

Als je te veel aandacht schenkt aan zaken die je niet wilt dan wordt het best lastig om nog aandacht te schenken aan iets wat je wel zou willen. Het kan zelfs zo erg worden dat je in het geheel niet meer in staat bent om iets wat je wel zou willen in je gedachten vast te houden.

Mensen die vinden dat ze hier doelloos met de ziel onder hun arm rondlopen, kunnen misschien gebaat zijn met meer kennis over hoe doelen ons leven bepalen. Ik heb over dit onderwerp een e-boek geschreven wat je hier gratis kan downloaden. Het boekje verteld je precies wat er met je aan de hand is en hoe je ervan los kan komen.

Ik zeg niet dat het gemakkelijk is maar door het te lezen weet je in ieder geval hoe je doelen kan bereiken en hoe je het jezelf onmogelijk kan maken om je doelen te bereiken.

Dit boekje is niet alleen geschreven voor doelloze mensen het is geschreven voor iedereen die meer grip op zijn leven wil krijgen bij het nastreven van doelen.

Als je deze informatie niet nodig denkt te hebben omdat je geen problemen hebt met het bereiken van je doelen dan ken je vast wel iemand die er wel problemen mee heeft. Misschien wil je die persoon dan verwijzen naar deze website.

Dan maken we samen de wereld een beetje beter.

Gezondheid & Milieu