Je gezondheid en water

Hoe belangrijk is schoon drinkwater voor je gezondheid?

We leven bijna allemaal in een vervuilde omgeving. Toxische stoffen dringen voortdurend door mond, neus en huid het lichaam binnen. Het wordt hierdoor steeds moeilijker om gezond te blijven.

Schoon drinkwater is, met al deze vervuiling, misschien wel de
belangrijkste factor. De waterbedrijven doen er veel voor om ons drinkwater zo schoon mogelijk te houden. Toch kunnen ze ons niet echt schoon drinkwater leveren.

Ze zorgen ervoor dat de giftige stoffen, die in het water aanwezig zijn, niet boven bepaalde vastgelegde normen komen. Naarmate de milieuvervuiling toeneemt zullen de waterbedrijven steeds meer
inspanningen moeten leveren om de toxines in het drinkwater
binnen de perken te houden.

Als wettelijk vastgelegde normen worden overschreden moeten de waterbedrijven maatregelen nemen om het teveel aan toxines terug te dringen. Een van de methoden die daar voor wordt gebruikt is het water te mengen met minder toxisch water waardoor de
normen toch kunnen worden gehaald.

Zodoende hebben we nog altijd leidingwater dat relatief veilig is voor de gezondheid. Als we echter de milieuproblematiek in zijn
geheel bekijken en we betrekken hierbij ook nog eens onze, vaak slechte, eet- en leefgewoonten dan kunnen gezondheidsproblemen zich gemakkelijk voordoen.

Als de leefgewoonte zich te veel verwijdert van de natuur kan deze leefgewoonte de natuur gaan verstoren.

In de mate dat de natuur verstoord is, zal deze de gezondheid van de mens verzwakken.

In de mate dat de mens minder gezond is zal hij de neiging hebben zich steeds verder te verwijderen van een natuurlijke
leefgewoonten.

Deze vicieuze cirkel kan men tijdelijk doorbreken door gezonder te gaan eten en het lichaam te ontgiften maar uiteindelijk moet de mens toch de natuur de kans geven zich te herstellen. Doen we dit niet dan zal de natuur na verloop van tijd de mens niet meer in leven kunnen houden.

De natuur herstelt zich altijd, hoe lang dit ook neemt. De vraag is of de mensheid dit nog wil meemaken of toch zal kiezen voor
zelfvernietiging door steeds meer tegen de natuur in te gaan.

De schadelijke invloed van milieuvervuiling en een ongezonde
levenswijze zou aanmerkelijk kunnen worden beperkt door het
drinken van schoner drinkwater.

We kunnen eigenlijk pas echt spreken van schoon drinkwater als dit water geen lichaamsvreemde stoffen meer bevat en voorzien is van een volledig spectrum aan mineralen en spoorelementen.

Ons lichaam is opgebouwd uit cellen. Het belangrijkste medium voor cellen is gemineraliseerd water. Met gemineraliseerd water
bedoel ik water dat alle mineralen en spoorelementen in zich heeft.

Voedingsstoffen worden met behulp van water mineralen en spoorelementen in de cellen opgenomen en afvalstoffen, waaronder ook toxines, worden met behulp van water, mineralen en
spoorelementen uit de cel afgevoerd.

Alle lichaamsfuncties worden door water en mineralen mogelijk
gemaakt en gereguleerd. Het lichaam van de mens bestaat niet voor niets voor ongeveer 70% uit water. De kwaliteit van dit water is dus van groot belang.

De cellen zullen vervuild water minder goed opnemen waardoor er ook minder voedingstoffen in kunnen worden opgenomen en ook minder afvalstoffen kunnen worden afgevoerd. Het gevolg is
functiestoornissen en uitdroging.

Veel water drinken is daarom geen garantie voor het voorkomen van uitdrogingsverschijnselen. Het is meer een kwestie van hoe goed het water door de cel wordt opgenomen. Als je cellen het water beter kunnen opnemen heeft het lichaam minder water nodig.

Optimaal drinkwater bevat geen lichaamsvreemde stoffen. Het
bevat een evenwichtige hoeveelheid mineralen en spoorelementen. Optimaal drinkwater stelt de cel in staat om zich beter te voeden en te ontgiften.

Tegenwoordig beseffen steeds meer mensen dat het water uit de kraan niet optimaal is en kopen daarom mineraalwater in flessen. Is dit wel zo slim?

Waarom geen mineraalwater uit flessen gebruiken?

Ook hier hebben we hetzelfde probleem. Ook het mineraal water in flessen bevat nog te veel chemische (lichaamsvreemde) stoffen.

De mineraalwaterhandel is een miljarden industrie geworden. Het is het meest winstgevende segment van de drankenhandel
geworden enkel omdat flessenwater het meest wordt verkocht.

Nochtans is mineraalwater in flessen in veel westerse landen vaak niet veel beter dan leidingwater. Het kan in sommige gevallen zelfs slechter zijn. Dit omdat het leidingwater vaak strenger
gecontroleerd wordt in vergelijking tot de drankenhandel. Het komt ook voor dat bronwater in flessen wordt gefilterd door middel van
omgekeerde osmose. Dit geeft wel veel zuiverder water maar heeft als nadeel dat ook de bruikbare mineralen worden uitgefilterd.

Als kraanwater niet optimaal is en flessenwater ook niet wat
moeten we dan doen om zo optimaal mogelijk drinkwater te
verkrijgen? Je water zelf filteren met een goed filtersysteem is een betere oplossing.

Om zo optimaal mogelijk drinkwater te verkrijgen moeten we de natuur zo goed mogelijk nabootsen. Mineraalwater, vanuit een niet vervuilde waterbron, heeft door de natuur een perfecte reiniging ondergaan.

Regenwater zakt langzaam door een grote reeks van bodemlagen en wordt zo gefilterd en van belangrijke mineralen en
spoorelementen voorzien. Het verzamelt zich uiteindelijk tussen ondergrondse rotslagen, holtes en bekkens en wordt van daar
opgepompt. Een goed waterfiltersysteem zou dit natuurlijke
verloop zo veel mogelijk moeten na bootsen.

Langzame filtersystemen geven dan ook de beste resultaten. Het water moet langzaam door de verschillende filters heen zakken en niet er doorheen stromen zoals het geval is met filters die aan de
leiding of aan de kraan worden bevestigd. Door een langzaam
filterproces krijgt het water ook voldoende tijd om mineralen in zich op te nemen.

Wij gebruiken zelf al jaren een langzaam filtersysteem wat een zeer hoge kwaliteit aan drinkwater produceert. Het is veel goedkoper en ook veel beter dan flessenwater.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.