De kracht van intentie

In dit artikel wil ik graag een uiteenzetting geven over de inhoud van het boek “THE POWER OF EIGHT” gepubliceerd in 2017 en geschreven door de wetenschapsjournaliste Lynne McTaggart. Zij is ook de auteur van het boek “HET VELD”. Het boek “THE POWER OF EIGHT” is nog niet in het Nederlands verkrijgbaar, maar aangezien de meeste van haar boeken in verschillende talen verkrijgbaar zijn, zal dit boek ook wel in het Nederlands beschikbaar worden gesteld.

Als je artikelen van mij hebt gelezen op mijn website gedachtenkronkels zul je begrijpen waarom deze twee boeken mijn interesse hebben gewekt.

Ik ben de mening toegedaan dat intentie onlosmakelijk verbonden is met bewustzijn. En dit is wat ik je in eerste instantie wil duidelijk maken. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar om tot een optimaal begrip te komen van waar dit allemaal over gaat, is het wel van belang dat je begrijpt hoe ik het zie. Je kunt het dan nog altijd overboord gooien als je er niet mee kan denken of als je het er niet mee eens kan zijn.

Maar eerst wil ik je laten weten dat dit artikel je op weg kan helpen om al je problemen op te lossen en dat dit mogelijk is met de kracht van intentie. Of dit nu fysieke problemen zijn of mentale problemen of problemen met andere mensen, dat maakt niets uit. Ze zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon als je bereid bent om er iets voor te doen. Wat je moet doen, ga ik in dit artikel behandelen.

Hopelijk ben je, na dit gelezen te hebben, genoeg geïnteresseerd om dit artikel volledig te lezen en te doen wat nodig is om tot resultaten te komen. We hebben tenslotte allemaal wel onze problemen en zo niet dan zijn er genoeg mensen in onze omgeving die wat hulp kunnen gebruiken.

Wat is intentie?

Ik geef hier gewoon mijn eigen definitie aan. Dit is een definitie die past in mijn filosofie over het leven.

Betekenis van Intentie:

Definitie 1:

Intentie is de wens of het verlangen om iets te zijn, iets te doen of iets te hebben.

Definitie 2:

Intentie is de wens of het verlangen om iets niet te moeten zijn, iets niet te moeten doen of iets niet te willen hebben.

Zoals je zult begrijpen, is definitie 1 het tegenovergestelde van definitie 2. Het zijn in feite twee tegenovergestelde krachten.

Intentie is onlosmakelijk verbonden met aandacht en emotie. Aandacht, emotie en intentie zijn de drie elementen die samen ons bewustzijn vormen. Dit is zoals ik het begrijp. Heb je een ander idee over wat bewustzijn is, dan is dat voor mij geen enkel probleem. Om mijn interpretatie te kunnen volgen, moeten we er echter wel even van uitgaan dat bewustzijn deze elementen bevat.

De twee tegenovergestelde krachten uiteengezet in de twee definities van intentie, zijn ook de twee krachten die onze werkelijkheid scheppen. Het zijn namelijk de kracht van reiken en de kracht van terugtrekken. Alles in onze werkelijkheid, van het kleinste deeltje tot het gehele universum, maakt deze twee bewegingen. Alle drie de elementen van bewustzijn zijn dan ook onderhevig aan deze twee krachten.

Je kunt je aandacht op iets richten, maar je kunt je aandacht ook weer terugtrekken waarna je het weer op iets ander kan richten.

De verschillende emoties hebben dezelfde eigenschappen. Je hebt emoties die je doen terugtrekken en emoties die je doen reiken. Enthousiaste mensen reiken naar iets waarover ze enthousiast zijn. Angstige mensen trekken zich terug van iets waar ze bang voor zijn. Er zijn ook statische emoties waar er nauwelijks sprake is van reiken of terugtrekken. Verveling of apathie zijn voorbeelden van zulke emoties. Elke emotie kan worden ingedeeld in 1 van deze 3 categorieën.

Nu is er ook iets wat we ons gevoel noemen. Je kunt dingen aanvoelen. Je voelt dat iets goed is omdat het goed aanvoelt. Of andersom, je voelt nattigheid. Je voelt dat er iets niet klopt

Dit wordt ook intuïtie genoemd. Intuïtie is een vorm van waarnemen die niet via de zintuigen gaat. Het is een soort van innerlijk weten, maar je bent er niet echt zeker van. Je kunt ook buitenzintuiglijke waarnemingen hebben waarbij je wel zeker bent dat je iets waarneemt zonder het gebruik van je zintuigen. Het beleven van een droom is een soort van buitenzintuiglijke waarneming.

Het is van belang om een goed onderscheid te kunnen maken tussen emoties en je gevoel. Emoties zijn het resultaat van je gevoel en je waarnemingen via de zintuigen. Je gevoel is niet zo gemakkelijk te definiëren. Ik zal toch een poging wagen.

Om enigszins te begrijpen wat je gevoel is moet je ervan uitgaan dat er iets is dat waarneemt. Er moet iets zijn dat zich bewust is van gevoelens. Er moet een waarnemer zijn die waarneemt.

Dit is de ziel. Als je religieus bent opgevoed, dan heb je daar misschien wel min of meer een idee van. Ik ben zelf religieus opgevoed, maar kon me hier toch maar weinig bij voorstellen.

Ben ik een ziel? Het zal wel. Als je naar jezelf kijkt, wat zie je dan? Je ziet een lichaam. Dus je denkt dat jij dat bent. Je hebt ook nog een naam en een denkvermogen maar dat laatste wordt al wat lastiger.

Als je denkt aan een krokodil en je kunt je voorstellen hoe die eruit ziet, wie kijkt  dan naar die krokodil? Als je de ogen sluit kun je die krokodil dan nog zien? Als je een of andere indruk hebt van een krokodil, misschien vaag of misschien helder, wie kijkt er dan naar? Is dat je lichaam? Nee, dat kan niet, want je hebt je ogen dicht. Zijn het je hersenen? Nee, want je hersenen registreren slechts wat er zich voordoet. Is het je denkvermogen dat naar die krokodil kijkt? Nee, want met je denkvermogen kun je alleen maar denken en de vraag is dan, ‘wie denkt er?’ Wie neemt gedachten waar? Wie creëert gedachten?

Er moet dus buiten dit alles een waarnemer zijn en dat ben jij, dat wat je lichaam bezielt. Dat wat je lichaam doet leven. De ziel is een soort van aanwezigheid die zich wel in ruimte en tijd kan bevinden maar er niet echt deel van is. Je kunt jezelf als ziel niet waarnemen. Je kunt wel een gevoel hebben dat je er bent.

Hopelijk geeft deze uiteenzetting je een klein beetje het gevoel dat je een ziel bent. Je kunt jezelf als ziel wat aanschouwelijker maken door je ziel voor te stellen als een lichtgevende bol die van binnen hol is. Je kunt je voorstellen dat je, als lichtgevende bol, in je hoofd aanwezig bent.

Je kunt je voorstellen dat je, als lichtgevende bol, een positieve gedachte hebt. Als je dan jezelf door je hoofd naar beneden laat zakken samen met die gedachten totdat je het niveau van je hartstreek bereikt, dan kun je die gedachten vanuit je hart uitsturen naar iemand anders. Dit is, in het kort, hoe de kracht van intentie kan worden gebruikt om een negatieve omstandigheid positief te beïnvloeden.

Denk nu niet dat je dit niet kan doen. Dat dit alleen weggelegd is voor spirituele mensen zoals yogi’s en sjamanen. Dat is namelijk niet zo. Iedereen kan dit doen. En je kunt je er ook in oefenen, zodat je het steeds beter kan doen.

De leegte in de lichtgevende bol vormt de verbinding met de bron van het bestaan. Die leegte is geen echte leegte maar een veld van oneindige mogelijkheden.

Lynne McTaggart heeft in haar boek “HET VELD” alle belangrijke wetenschappers bij elkaar gebracht om aan te kunnen tonen dat er een veld moet bestaan waaruit de gehele schepping wordt gecreëerd. Dit veld is overal en door alles heen aanwezig.

Het bestaat vermoedelijk uit een chaotische structuur van golven die kunnen worden omgevormd in de werkelijkheid die wij ervaren.

En het zijn niet zomaar een paar wetenschappers. Het zijn zeer bekwame wetenschappers vaak met een bijzondere staat van dienst. Ook al kan dit veld met de bestaande apparatuur niet worden gemeten, toch zijn al deze wetenschappers er zo goed als zeker van dat dit veld moet bestaan. De wetenschappelijke ontdekkingen in de kwantumfysica hebben het mogelijk gemaakt om tot deze vaststelling te kunnen komen.

Er is een intelligentie in het veld aanwezig of verbonden met het veld die tot het scheppen van onze werkelijkheid in staat is. In de meeste religies wordt dit god genoemd. Het scheppen van de werkelijkheid wordt vermoedelijk doorheen de ziel tot stand gebracht. We kunnen dan de leegte in de lichtgevende bol, die onze ziel moet voorstellen, zien als het terrein van waaruit onze realiteit wordt gevormd.

Wil je deze zienswijze nog wat verder uitdiepen, dan kan ik je dit artikel aanbevelen.

Lynne McTaggart is een geboren onderzoeksjournaliste die zich voornamelijk bezighoudt met de beste wetenschappers die ze op deze wereld kan vinden. Als ze tot een conclusie komt, dan zijn er heel wat proeven en testmethoden aan te pas gekomen om die conclusie te onderbouwen. En nog wordt ze verguisd door klassieke wetenschappers die vinden dat haar werk pseudowetenschappelijk is. Met pseudowetenschap wordt nepwetenschap bedoeld.

In haar nieuwe boek “THE POWER OF EIGHT”, (de kracht van acht) beschrijft ze een groot aantal experimenten, die zij met behulp van wetenschappers heeft gedaan. Daarin wordt steeds duidelijker dat er van de menselijke intenties een ongekende kracht kan uitgaan die alles wat hier op deze wereld verkeerd gaat, kan herstellen.

De ervaringen van mensen die hebben meegedaan met haar experimenten, zijn ronduit verbluffend te noemen. In feite geeft ze aan het eind van het boek zelf toe dat ze de resultaten op geen enkele wetenschappelijke manier kan verklaren. Er bestaat echter geen enkele twijfel meer over de werkbaarheid van haar  methode.

Waarom zou je deel willen nemen in een “KRACHT-VAN-ACHTGROEP”?

Uit de verschillende experimenten die Lynne over de gehele wereld heeft gedaan, met soms meer dan tienduizend deelnemers, is gebleken dat de resultaten de beoogde resultaten van het experiment zelfs ver overtroffen.

Ze heeft hiervoor wel een verklaring maar die kan op geen enkele manier wetenschappelijk worden hard gemaakt.

Wat kan de deelname in een dergelijke groep voor jou en voor de mensen die je wilt helpen, betekenen?

Iedere deelnemer vaart er wel bij. Iedere persoon die met intentiekracht wordt geholpen, zal er zijn voordeel bij doen. In het begin kan het zijn dat de resultaten nog wat uitblijven, omdat het toch wat training vergt om op een specifieke manier in een groep samen te werken. Het vergt ook wat oefening om te leren een zuivere intentie gezamenlijk over te brengen op een ontvanger.

Het zou natuurlijk mooi zijn mocht je het boek “THE POWER OF EIGHT” gelezen hebben, maar dit is geen vereiste. Ik heb de procedure die in een KRACHT-VAN-ACHTGROEP wordt gebruikt, vrij vertaald. Ook de procedure om je voor te bereiden zodat je met zo een groep goed mee kan doen is voorhanden in het Nederlands op deze website.

Mocht je mee willen doen, dan kun je mij dit laten weten door te reageren op dit artikel of door een e-mail te sturen naar ad.derijk@gmail.com. Niet iedereen wordt geselecteerd om deel te nemen. De groep moet minimaal bestaan uit 6 mensen en maximaal uit 12 mensen.

Je kunt natuurlijk je eigen groep starten met de informatie die je via deze website ter beschikking hebt.

Het is niet de bedoeling om dit initiatief op wat voor manier dan ook te commercialiseren. Waarom niet? Omdat dit niet zal werken. Een intentieoverdracht is een daad van onvoorwaardelijke liefde. Als je iets terug wilt hebben voor de activiteiten die je in een dergelijke groep ontplooit, dan kun je dat geen onvoorwaardelijke liefde meer noemen en dan zal dit afbreuk doen aan de kracht van de intentie. Daar komt bij dat deelname aan de groep je heel veel zal geven. Meer dan je voor mogelijk houdt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.