Alle berichten van Adriaan de Rijk

Leer hoe jezelf te focussen

Stap 1

Word je bewust van alle gedachten die in je gedachtenwereld rondzweven terwijl je blijft focussen op de eerste gedachte. Na verloop van tijd zullen veel van de gedachten in kracht afnemen, en zullen sommigen zelfs verdwijnen. In het begin misschien alleen maar tijdelijk.

In deze eerste stap hoef je gedachtenwereld niet helemaal stil komen te liggen. Je hoeft alleen maar op te merken hoe die rondzwevende gedachten je, in meerdere of mindere mate, storen in je dagelijks leven en een belemmering vormen om je op iets te kunnen focussen.

Zodra je dit duidelijk wordt en je nog altijd in staat bent om je op je eerste gedachte te concentreren is deze stap gedaan. Het kan zijn dat je deze stap vrij snel bereikt, maar wees niet verrast als het dagen of misschien zelfs weken oefenen neemt om tot dit punt te komen.

Stap 2

Nu is het tijd om je gedachtenwereld van alle storende gedachten te ontdoen. Je kunt dit alleen doen of samen met een partner. Ga in een comfortabele stoel of bank zitten en sluit je ogen. Relax je lichaam volledig, nergens in je lichaam mag er nog spanning zijn. Zodra je dit hebt gedaan laat je jouw gedachtenwereld zijn gang gaan. Observeer de gedachten die naar boven komen, erken dat ze er zijn en laat ze los. Blijf dit doen met iedere gedachte die in je opkomt.

Het doel hiervan is om je gedachtenwereld zo volledig mogelijk leeg te maken. Je hebt het eindresultaat van deze stap bereikt zodra je het gevoel hebt dat je gewoon kan blijven zitten zonder dat je door iets wordt gestoord. Er zijn geen gedachten meer in je hoofd en er is niets storends meer in je omgeving of je lichaam. Je hebt het gevoel dat je gedachtenwereld volledig leeg is, er komen geen gedachten meer bij je op, je bent gewoon op je gemak aanwezig. Er ontstaat een vreedzaam gevoel. Als je dit stadium hebt bereikt en je kan ieder moment gaan zitten en je gedachtenwereld leegmaken binnen een paar seconden, dan heb je het resultaat wat in deze stap wordt beoogd, bereikt.

Stap 2 kan wel wat tijd in beslag nemen. Je moet proberen om dit iedere dag te doen, misschien best in de ochtend voor je met de dag begint. In principe maakt het niet uit welk tijdstip van de dag je hiervoor wilt gebruiken.

Het is echter van enig belang dat je goed uitgerust bent, niet hongerig bent maar dat je ook niet overdadig hebt gegeten.

Wil je dit met iemand samen doen, dan is dat geen slechte keuze. In dat geval ga je tegenover elkaar zitten, ongeveer 1,5 tot 2 meter van elkaar verwijderd en volg je samen de instructies in de hierboven genoemde stappen.

Gedurende stap 2 is de kans groot dat je regelmatig wegzakt. Als dit het geval is en je hebt verder goed geslapen, je zakt dus niet weg omdat je een slaaptekort hebt, open dan langzaam je ogen, kijk om je heen, haal een paar keer diep adem en begin opnieuw. Als je volhoudt zal de vermoeidheid verdwijnen.

Als deze vermoeidheid verdwijnt zal je vermoedelijk een nieuw inzicht krijgen. Dit kan van grote of minder grote betekenis voor je zijn. Als je tot een nieuw inzicht bent gekomen dan is dit een goed punt om te stoppen en deze oefening de volgende dag weer te hervatten. Voor de beste resultaten is het iedere dag herhalen van deze oefening van belang. Als je denkt dat je op regelmatige basis het doel van stap 2 kan bereiken dan ga je naar de laatste stap.

Stap 3

In deze stap herhalen we stap 2 maar we doen dit nu met de ogen geopend. Je zult bemerken dat dit een nieuwe uitdaging is. Maar als je stap 2 tot het beoogde eindresultaat hebt gebracht zul je bemerken dat je met stap 3 sneller tot het beoogde resultaat kan komen.

Het doel in deze stap is dus hetzelfde als in stap 2, op je gemak aanwezig kunnen zijn zonder gestoord te worden door gedachten of je omgeving.

Je zult bemerken dat als je het doel van deze praktijkoefening hebt bereikt je veel beter in staat bent om je te focussen.

In staat zijn om je te focussen is een bijzonder belangrijk vermogen. Het zal nooit helemaal perfect zijn omdat we nu eenmaal in de wereld leven waarin we leven met alle problemen en afleidingen van dien.

Ook nadat je je stoffelijk lichaam voorgoed hebt verlaten zul je nog altijd profijt hebben van de vaardigheid die je met deze oefening kan bereiken. In het leven na de dood is je vermogen om je te focussen van nog groter beland dan in het leven wat we hier op aarde beleven.

Deze oefening is ontwikkeld door Wes Penre en is gratis te vinden op zijn website Het is een vrije vertaling die werd gemaakt door Adriaan de Rijk

Probleem Reactie Oplossing

Een veel gehoorde kreet in de alternatieve media. Je creëert een probleem om een reactie uit te lokken die er toe dient om jouw oplossing te doen aanvaarden. Dit is een succesvolle manier om onpopulaire maatregelen te nemen of onpopulaire wetten te maken.

Als je een beetje door de leugens van de reguliere media heen kan kijken en meer betrouwbare bronnen raadpleegt dan weet je ook dat bovengenoemd principe wel degelijk wordt gebruikt door de machthebbers om hun zin door te drijven.

Gelukkig zijn steeds meer mensen zich bewust dat wat we via radio, tv en krant voorgeschoteld krijgen niet altijd strookt met de werkelijkheid. Ik heb het hier natuurlijk niet over de voetbaluitslagen. Die zullen echt wel juist zijn.

Het gaat hier om belangrijke informatie. Informatie die van grote invloed is op ons leven.

Er is niets verkeerd met het wereldkundig maken van problemen als er een constructieve oplossing bij wordt vermeld. Als je problemen aan de kaak wil stellen moet je ook met een goeie oplossing komen anders creëer je alleen maar emotionele reacties.

Je kunt mensenmassa’s in beroering brengen door het bekent maken van wantoestanden. Emoties kunnen dan hoog oplopen. Dit is hoe revoluties ontstaan.

Het is echter zo dat heftige emoties je vermogen tot waarnemen verblinden. Als je niet meer goed kan waarnemen zul je ook minder goed in staat zijn om logisch na te denken. Het gevolg hiervan is dat  je geneigd zult zijn om zo maar iets voor waar aan te nemen.

Je zult bemerken dat je met algemeenheden begint te strooien zoals:’Die vent is gek’ of ‘hij lijkt wel niet wijs’. Zo creëer je een afstand tussen jezelf en de persoon die je bekritiseert. Een normaal gesprek met zo iemand wordt dan al een stuk moeilijker. Je emoties hebben je vermogen tot waarnemen verblindt.

Bij elke discussie waar de emoties hoog oplaaien ontstaat er een onnatuurlijke strijd waar vaak geen plaats meer is voor wederzijds respect. Ik zeg onnatuurlijk omdat in normale omstandigheden men naar elkaar luistert en probeert elkaars standpunt te begrijpen.

Ook al vindt je in de alternatieve media meer eerlijke verslaggeving het is vaak toch alleen maar een poging om mensen emotioneel te raken. Probleem, reactie, revolutie. Als er al oplossingen worden geboden komt het niet verder dan het ondertekenen van een petitie. En die petitie wordt dan ingediend bij leiders die niet geïnteresseerd zijn in constructieve oplossingen met als gevolg frustratie bij zowel de leiders als de ondertekenaars van de petitie.

De leiders raken gefrustreerd omdat er mensen blijken te zijn die het niet met hun eens zijn en de petitieondertekenaars raken gefrustreerd omdat er niet naar hen wordt geluisterd. In plaats van een win – win situatie moeten we dan spreken van een loose – loose situatie. Afijn niemand wordt er vrolijk van.

Als je het niet eens bent met de gezondheidszorg dan creëer je toch gewoon je eigen gezondheidszorg en je leert anderen hoe dit ook te doen. Je kunt echt zorgen voor je eigen gezondheid. Je hebt De Zorg toch niet nodig als je zorgt dat je gezond blijft. Dit gaat misschien niet altijd op maar in veel gevallen kunnen we beter voor ons zelf zorgen. Waarom daar niet mee beginnen dan?

Om een samenleving te verbeteren moet je geen strijdt leveren. Je moet je concentreren op constructieve oplossingen.

Ja, zul je nu misschien denken, je hebt mooi praten, als we destructieve leiders hun gang laten gaan en niet in opstand komen dan gaan zij al onze pogingen om tot een betere samenleving te komen toch gewoon saboteren.

Dit is alleen waar als je met ze in strijdt bent. En ik bedoel niet alleen fysieke strijd of twistgesprekken maar ook mentale strijdt. Als je een leider verafschuwd omdat hij/zij dictatoriale of fascistische trekjes heeft dan zit je in een mentale strijd met die persoon. Dit kan al genoeg zijn om een reactie van die persoon uit te lokken of een hetze tegen jouw als persoon te doen ontstaan.

Je kan echter niet in wat voor strijd dan ook terecht komen tenzij je jezelf verlaagd tot dat niveau.

Het komt er dus op neer dat wij mensen moeten leren om elkaar te begrijpen. Als iemand zich misdraagt moet je daar in eerste instantie begrip voor kunnen opbrengen. Pas dan kun je een positieve invloed op hem/haar hebben.

Wij gaan geen betere samenleving creëren als we dit niet leren. We zijn allemaal mensen en we maken allemaal beslissingen zo goed als we dat kunnen. We hebben allen een verleden wat ons vermogen om constructief na te denken en constructief te handelen kan blokkeren.

Ook voor een massamoordenaar moet je begrip op kunnen brengen. Ga er niet van uit dat je weet hoe die persoon zo is geworden of aan welke invloeden hij/zij is bloot gesteld. Je kunt wel beseffen dat er het een en ander gebeurd moet zijn waardoor die persoon zich heeft ontwikkeld tot een massamoordenaar.

Begrip opbrengen voor je medemensen betekent natuurlijk niet dat je het met ze eens moet zijn of geen maatregelen moet proberen te nemen om destructiviteit een halt toe te roepen.

Als je de film Rambo 1 hebt gezien dan herinner je misschien de rol van die kolonel die Rambo had getraind. Die kolonel was de enige die Rambo kon begrijpen omdat hij Rambo had gemaakt tot wat hij was. Hij kon alleen de politie ter plaatsen niet overtuigen omdat die werden verblindt door hun emoties.

Het interessante van die film is dat je goed kan zien hoe Rambo door zijn oorlogsverleden de gehele situatie vanaf het begin zelf heeft uitgelokt. Ik ben er zeker van dat dit velen is ontgaan.

Als we naar zo’n film kijken dan raken we zelf ook emotioneel erbij betrokken en zijn we niet meer in staat om dit waar te nemen.

Ik daag je uit om nog eens op nieuw naar die film te kijken en dan vooral het begin ervan om te zien of je kan opmerken hoe het conflict nu precies tot stand is gekomen wat zulke extreme gevolgen had.

Je kunt hier, in principe, elke vechtfilm voor nemen. Kijk goed naar de kille ogen van de vechtheld van de film. Merk op dat er een soort van genadeloosheid uit spreekt. Om een ander schade te kunnen berokkenen moet je genadeloos zijn. Genadeloos betekent dat je jezelf niet meer in de ander kan verplaatsen. Dit gaat gepaard met lage emoties en alle acties die daar uit voort kunnen komen.

Een ieder die zich bezig houd met verslaggeving zou moeten beseffen dat dit een beroep is waarbij je jezelf neutraal moet kunnen opstellen. Een beetje zoals een rechter dat ook behoort te doen.

Daarnaast moet een verslaggever verantwoording leren nemen voor de emotionele reacties die door zijn publicaties teweeg worden gebracht. Dit houd, naar mijn mening, in dat het publiceren van problemen over de samenleving gepaard moeten gaan met het lanceren van constructieve oplossingen voor die problemen.

Ik doe een beroep op zowel de alternatieven als de reguliere media om hier eens goed over na te denken. Willen we een betere samenleving dan kan de media hierin een doorslaggevende rol spelen.

We kunnen natuurlijk ook gewoon doorgaan met het elkaar uitdagen en voor de gek houden. Ik denk toch dat langzaam maar zeker de tijd rijp wordt voor een samenleving waarin we meer samen kunnen leven en waar het pikordergedrag meer naar de achtergrond  verdwijnt.

Wij mensen zijn al zoveel duizenden jaren bezig met elkaar te bestrijden. Ergens moet het toch een keer gaan dagen dat strijd niet leidt tot evolutie maar tot revolutie, of te wel, nog meer strijd.

Er zou een nieuw soort journalistiek moeten ontstaan waar journalisten de principes hanteert die in dit artikel worden genoemd. Ik hoop dat dit artikel journalisten zal motiveren om deze weg in te slaan. Of ben ik nu naïef?

Wil je een voorbeeld van iemand die deze principes ter harte neemt zoek dan eens op het net naar de Ubuntu beweging van Michael Tellinger en bestudeer is hoe hij dit aanpakt. Dan weet je precies wat ik hier heb proberen uit te leggen. Als je zijn boek leest dan zul je beseffen dat hij de journalist van de toekomst  is. Ook hij is niet helemaal zonder rancune maar een beter voorbeeld dan hem kan ik voorlopig niet vinden.

Ubuntu een geldloze samenleving

Ubuntu? Dit zegt je hoogst waarschijnlijk niets. Ik hoorde er ook pas recentelijk iets over. Maar ik heb me er wat in verdiept en ik moet zeggen dat het een hoopgevend concept is.

Zelf had ik ook al eens nagedacht over hoe onze samenleving eruit zou zien als het geld niet zou bestaan. Je kunt de vruchten van mijn denkwerk hierover terugvinden in dit artikel.

Ik heb dit geschreven zonder dat ik ook maar iets wist over Ubuntu.

Nu ik me in deze materie heb verdiept weet ik dat mijn ideeën over een geldloze samenleving behoorlijk in de goede richting zaten.

Maar de Ubuntu filosofie zit wel heel wat beter in elkaar in vergelijking tot mijn hersenspinsels over dit onderwerp. Het geeft ook veel meer achtergrondinformatie over waarom het geld moet verdwijnen willen we als samenleving echt gaan samen leven.

De meeste mensen zullen vermoedelijk van mening zijn dat een geldloze samenleving grenst aan absolute waanzin. We vallen terug in het stenen tijdperk. De economie stort volledig in. Het zal absoluut het einde betekenen van de menselijke beschaving. We hebben toch al zoveel problemen in de wereld als we nu ook nog het geld gaan afschaffen dan stort werkelijk alles in elkaar.

Dit zijn natuurlijk zeer begrijpelijke reacties van mensen die het Ubuntu verhaal niet kennen. Wij kunnen niet denken zonder geld en daarom kunnen wij ook niet leven zonder geld.

Het Ubuntu verhaal zal je het tegendeel bewijzen. Het is naar mijn smaak het meest vooruitstrevende gedachtegoed dat ik ooit op het internet ben tegen gekomen. Je kunt er geen spelt tussen krijgen. Het is echt mogelijk om samen te leven zonder geld.

Een geldloze samenleving is de ultieme oplossing voor zo goed als alle huidige menselijke problemen. Het is werkelijk verbazingwekkend hoeveel wantoestanden, als sneeuw voor de zon, zullen verdwijnen als het Ubuntu systeem wereldwijd zou worden toegepast.

De vooruitgang die de mens ten deel zou vallen is bijna niet voor te stellen.

Nu zal je  misschien wel denken dat ik op mijn hooft gevallen ben maar ik verzeker je dat het Ubuntuverhaal geen onzin is.

Om betekenisvolle vooruitgang toe te laten in een samenleving is het van belang dat de mensen verder kijken dan hun eigen belang. We moeten beter leren samenwerken om beter te kunnen samenleven. En dit is nu precies de bottle neck.

Denk eens aan al de uitvindingen die zijn gedaan op het gebied van vrije energie. Waarom weten wij daar niets over.

Wie belemmerd deze zo betekenisvolle mogelijkheden. Wie heeft financieel belang bij het in de doofpot stoppen van technieken die ons gratis, schone energie kunnen verschaffen.

Geld is een machtsmiddel waarmee je mensen naar je hand kan zetten. Geld is een ruilmiddel. Ruilen staat gelijk aan handel en handel is onnodig en ongewenst in een Ubuntu samenleving. We hebben geen geld nodig om goederen of diensten uit te wisselen. Op het moment dat we allen gaan bijdragen om het samenleven zo prettig mogelijk te maken verdwijnt de noodzaak tot het drijven van handel. Dit is voor veel, in geld denkende, mensen bijna niet te vatten. Het zal dan ook  wel wat moeite kosten  om mensen hiervan te overtuigen.

Geld is misschien wel  de belangrijkste barrière om tot  werkelijke vooruitgang te komen in om het even welke menselijke samenleving.

Financiële eigen belangen veroorzaken de kloof tussen arm en rijk. Zonder geld zijn er geen armen en rijke mensen. Zonder geld zal de mens veel meer geneigd zijn om  bij te dragen aan de samenleving. Zonder geld zijn er geen machtselite die alles voor ons willen  bepalen en die wij op hun wenken moeten bedienen.

Het huidige geldsysteem is volledig gebaseerd op schuld. Om dit echt goed te begrijpen wil ik je verwijzen naar het boek van Michael Tellinger “Ubuntu Contributionism”.

Om tot succesvolle verbeteringen te komen in de menselijke samenleving moeten we eerst begrijpen wat de huidige situatie precies is. De meeste van ons hebben geen idee wat er zich achter de schermen afspeelt. Michael Tellinger verteld in zijn boek precies dat wat je moet weten over de huidige situatie en hoe we er ons uit kunnen bevrijden.

Ik dacht dat ik al veel wist over wat er zich achter de schermen afspeelt. Maar ik moet zeggen dat ik het nog niet eerder zo duidelijk heb voorgeschoteld gekregen als in het boek: Ubuntu Contributionism” van Michael Tellinger.

Wil je een betere samenleving waar je kinderen volop nieuwe kansen krijgen en alles weer mogelijk is dan moet je dit boek echt lezen.

Als je nu met een kritisch oog kijkt naar het reilen en zeilen van de aardse beschaving dan ben je geneigd te denken dat de wereld om zeep is. Alles, maar dan ook alles, lijkt op instorten te staan. Te veel mensen willen dit nog altijd niet onder ogen zien. En dat is best te begrijpen. Je wordt er ook zo moedeloos van.

Maar voor de mensen die wel willen kijken naar de voortbestaanskansen van onze beschaving, ik kan jullie verzekeren dat er hoop is. En het is echt niet zo complex als we zouden denken. De menselijke beschaving kan relatief snel op een veel hoger plan worden gebracht.

De oplossingen zijn veel eenvoudiger dan je ooit had durven dromen. Ben je  het niet aan jezelf en je medemens verschuldigd om hiervan kennis te nemen en er iets mee te doen?

Je zult het jezelf niet beklagen.

Je kunt het e-boek van Michael Tellinger aanschaffen door te klikken op de hieronder staande link. Je draagt hiermee bij aan het Ubuntu project. Een betere investering kan ik zo gauw niet bedenken.

Ubuntu Contributionism

Hieronder vindt je een introductievideo over Ubuntu Contributionism. In deze video geeft Michael Tellinger een kort overzicht van de Ubuntu filosofie. Het geeft je enig idee waar dit allemaal over gaat. Om echter het hele plaatje te begrijpen is het aan te raden het e-boek aan te schaffen. Het is allemaal in het Engels. Hopelijk komt er snel een Nederlandse vertaling van zijn werk.

Je eigen lichaam genezen kan dat?

Is dit mogelijk? Is het wel verantwoord? Kun je niet beter naar een dokter gaan als je iets mankeert?

Vragen die ongetwijfeld en ook terecht bij je kunnen opkomen als je de titel van dit artikel bekijkt.

Ik ga je niet adviseren om dit uit te proberen. Wel ga ik je verwijzen naar een video die je verteld hoe je 79% van alle bekende ziekten zelf kan genezen voor minder dan 100 euro.

Als dit je interesse heeft gewekt omdat je zelf ziek  bent of iemand kent die ernstig ziek is neem er dan even de tijd voor om deze video te bekijken.

Het is bijna niet te geloven wat daarin wordt beweert. Ook al kan ik het je niet adviseren je kan het gewoon zelf uitproberen. Op eigen risico weliswaar.

Mocht er iemand zijn die dit durft uit te proberen en er resultaten mee heeft, ik zou het graag vernemen. Aarzel niet om op dit artikel te reageren.

Als het echt doet wat hier wordt beweerd dan is het toch onze plicht om dit te laten weten aan mensen die leiden aan een ziekte. Ze doen er dan nog mee wat ze willen.

Ik ben echt benieuwd naar eventuele reacties op deze video.

quantumleap – watchmovie!

Op de site klik “Watch full documentary”

Het is Nederlands ondertiteld