Wat is het ware doel in je leven?

Het antwoord op deze vraag lijkt voor iedereen verschillend. Er zijn zoveel dingen die we belangrijk vinden.  Hoe maak je daar een keuze uit.

Voor mensen die niet echt een duidelijk doel in hun leven na streven kan deze vraag van enig belang zijn. Voor de echte strevers onder ons is dit van weinig of geen belang. Zij weten wel wat ze willen en bereiken ook vaak wat ze nastreven.

Doelen maken van het leven een spel. Als je doelen worden bereikt voel je jezelf goed. Als je de doelen, die je voor jezelf uitzet, niet bereikt voel je jezelf minder goed of ronduit slecht. Het nastreven van doelen heeft dan ook veel te maken met winnen of verliezen.

Hoe meer gedreven je bent om je doelen te bereiken hoe meer frustratie er neigt op te treden als het niet lukt.

Doelen kunnen in conflict zijn met andere doelen. Een voetbalwedstrijd is daar een prachtig voorbeeld van. Je ervaart geluk als de bal verdwijnt in het ene doel en ongeluk als die terecht komt in het andere doel afhankelijk van voor welke club je bent.

Er zijn maar weinig doelen die niet in een conflict uitmonden. ‘De een zijn dood is de ander zijn brood’ is een gezegde dat hier raakvlakken mee heeft.

Zijn er eigenlijk wel doelen die geen conflict kunnen veroorzaken? In de wereld waarin wij leven lijken conflicten onvermijdelijk. Een conflict is niets anders als twee of meer doelen die met elkaar in strijd lijken te zijn. Ik zeg met opzet ‘lijken te zijn’ omdat doelen op zich geen strijd leveren.

Op een voetbalveld staat het ene doel tegenover het andere doel zonder dat er sprake is van strijd. Het is pas als de wedstrijd begint dat we van strijd kunnen spreken. Zo is het ook met doelen die wij onszelf stellen. Het zijn onze intenties die met de intenties van andere kunnen conflicteren. En dit is bijna altijd het geval. Met intentie bedoel ik het willen bereiken van een doel.

Wat je ook wilt er is altijd wel een intentie die er tegenin gaat. Meestal creëer je die eerst zelf. Elke twijfel zou je kunnen zien als het naar je toe trekken van een intentie die tegen je oorspronkelijke intentie ingaat. ‘Zou ik het wel kunnen?’ of ‘zou ik het wel durven?’ kan dan zomaar veranderen in ik wil het niet’ of ‘ik wil niet falen en daarom doe ik het maar niet. Als je twijfelt dan wil je iets maar ergens wil je het ook weer niet. Er ontstaat een innerlijke strijd waar anderen dan gemakkelijker op in kunnen spelen.

Doelen, strijd geluk en ongeluk zijn volledig met elkaar verweven. Niets verkeerd mee zolang we er niet zo in opgaan dat we niet meer logisch nadenken. Helaas is dit laatste maar al te vaak het geval. Het resulteert veelal in tunnelvisie, extremisme en soms zelfs in terrorisme.

Er zijn nog zaken die innig verweven kunnen zijn met het streven naar doelen. Wat zou je denken van ‘gelijk moeten hebben’, ‘status’ of ‘verlies van status’.

Is er überhaupt wel iets dat geen enkele verbintenis heeft met doelen? Alles in dit leven draait toch om doelen. Je kunt zelfs niet echt beweren dat je geen doelen hebt. Doelloze mensen bestaan helemaal niet. We streven altijd wel iets na. Ook een gepassioneerde luierik streeft iets na, namelijk lui zijn. Zelfs een mens die het leven niet meer ziet zitten en er een eind aan wil maken heeft een overduidelijk doel, namelijk een eind maken aan zijn of haar leven.

We willen altijd wel wat. En ook iets niet willen is een doel. Rede genoeg, denk ik, om het begrip doel aan een grondig onderzoek te onderwerpen.

De woorden ‘intentie’ en ‘doel’ zijn aan elkaar verwant. Een doel is wat je met intentie bereikt. Je wil iets of je wil iets niet. Daar komt het in het leven toch eigenlijk op neer. Alles wat we zijn, doen of hebben willen we of willen we niet. Als we dit ook nog eens doortrekken naar het verleden en de toekomst dan hebben we het complete leven in beeld gebracht zoals dit zich op deze aarde afspeelt.

Maar goed, nu heb ik nog altijd geen antwoord gegeven op de vraag in de titel van dit artikel.

Wat is het ware doel in je leven?

Als je verder leest zal het je hoogst waarschijnlijk duidelijk worden.

Zoals je nu zult begrijpen draait alles om zijn, doen en hebben. Alle doelen zijn daarop gericht. Je wilt iets hebben of je wilt iets doen of je wilt iets zijn. En omgekeerd je wilt iets niet zijn of je wilt iets niet doen of je wilt iets niet hebben. Er zijn hiervan vele varianten te bedenken. Hier een paar voorbeelden om te illustreren hoe doelen werkelijk alles bepalend zijn.

Je wilt iets niet hebben maar wel doen

Je wilt iets wel hebben maar niet doen

Je wilt wel iets zijn maar niet doen

Je wilt wel iets doen maar niet zijn

Je wilde iets zijn doen of hebben maar het lukte je niet

Je wilde iets zijn doen of hebben en het lukte je ook

Je zou graag iets zijn, doen of hebben en je denkt dat het je zal lukken

Je zou graag iets zijn, doen of hebben en je denkt dat het je niet zal lukken

Je zou graag iets niet zijn, doen of hebben en het lukt je ook

Je zou  graag iets niet zijn, doen of hebben en het lukt je niet

Je doet het wel maar het lukt je niet

Je doet het niet maar je kan het wel

En ga zo maar door. De variaties zijn eindeloos.

Werkelijk alle aspecten van het leven vallen onder deze drie elementen. Het zijn de elementen  waarmee het leven wordt geleefd. Het zijn ook de elementen waaruit het leven is opgebouwd.

Als er dan zoveel mogelijke doelen zijn is er dan wel een doel dat hier bovenuit steekt? Is er een doel dat voor ieder mens hetzelfde is? En als dit zo is zou het dan van nut zijn om dit te weten te komen?

Ik denk van wel. Ik vermoed dat er een dieper doel is waarmee de mensheid tot ongekende hoogte zou kunnen stijgen. Ik denk ook dat er alles aan gedaan wordt om ervoor te zorgen dat wij mensen dit doel nooit zullen gaan nastreven.

Er wordt op alle mogelijke manieren geprobeerd om de mensheid maximaal te introverteren in zijn eigen spel. Dit wordt gedaan door het aanjagen van de angst om te verliezen of de angst om niet te winnen of de angst om wat je gewonnen hebt weer kwijt te raken. Het is de angst die ervoor zorgt dat wij onze aandacht voortdurend naar buiten richten. Wij sluiten ons op in het spel van het leven.

Er wordt vaak beweert dat het tijd is dat de mens wakker wordt en gaat zien wat hij aan het doen is. Ik vind dit wat ongelukkig uitgedrukt. Men suggereert daarmee dat iedereen in slaap is gesukkeld. Nou dat lijkt mij niet echt het geval.

Ik zou eerder zeggen dat we ons zo richten op onze doelen en er zo fanatiek naar streven dat we niet meer in staat zijn om het grotere plaatje te zien. Hier nog wat meer voorbeelden waarin men blind doelen nastreeft wars van enige logica. Ook hier zijn de mogelijkheden onuitputtelijk. Je kunt ze misschien zelf ook wel bedenken.

  • Alles moet wijken want ik wil ………. bereiken.
  • Het maakt mij niet uit wat ik ervoor moet doen zolang dit mij maar nooit meer kan overkomen.
  • Ik voel me onderdrukt door mijn man. Ik wil hem kwijt maar kan niet zonder hem leven. Ik zal mij voor de rest van mijn leven tegen hem moeten verzetten.
  • Als ik jou niet gelukkig kan maken kan ik niemand gelukkig maken.
  • Schiet ze overhoop. Ze zijn niet waard om te leven.
  • Ik sla hem net zo lang op zijn muil totdat hij het snapt.

Vage doelen die kant nog wal raken en toch soms bloedserieus worden na gestreefd.

Hoe kunnen wij ons zo in het spel van het leven verliezen dat we geen enkel besef meer hebben van wat we aanrichten? Dit kan alleen gebeuren door te heftige emoties die we genereren ten aanzien van wat we wel of niet willen.

Als emoties te veel in kracht toenemen verliezen we het vermogen om logisch na te denken. We hebben ons zo vereenzelvigd met de rol die we vervullen in het levensspel dat we bepaalde omstandigheden niet meer vanuit verschillende standpunten kunnen waarnemen. We klampen ons krampachtig vast aan één standpunt.

Nu we weten wat ons ten gronde kan richten hoeven we onszelf alleen nog maar af te vragen hoe ons niet in het levensspel te verliezen.

En dat brengt ons terug bij de vraag:

Wat is het ware doel in je leven?

Het moet een doel zijn wat alle doelen die je na streeft of zou willen na streven ondersteunt. Het moet een doel zijn dat mogelijkheden biedt om rationele en menslievende doelen na te streven. Doelen die gericht zijn op het leven in harmonie met je medemens en de natuur.

Het vermogen om dit te doen ligt verscholen in iedere mens. Het is je ware aard. Je hoeft dit alleen maar te ontdekken.

In de kern zijn wij alle liefdevolle wezens die perfect in harmonie met elkaar kunnen leven. Het is aan ieder van ons om deze waarheid te ontdekken.

Je doet dit door je zijn, doen en hebben te observeren en zo nodig in vraag te stellen. Wees een stille getuige van je eigen zijn, doen en hebben. Op die manier kom je meer los te staan van het levensspel. Je kan het meer relativeren.

Het is niet allemaal zo belangrijk als je denkt dat het is. Het is van veel groter belang dat je beseft dat je een liefdevol wezen bent die in harmonie met anderen kan leven. Dit is je ware doel. Geen enkel doel buiten jezelf is van meer belang.

Iedereen kan dit doen. Het is niet voor iedereen even gemakkelijk, maar iedereen heeft dit vermogen in zich. Ik hoop dat je dit ter hart neemt. Dan maken we samen de wereld een beetje beter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.