Wat is informatie

Als we sommige stromingen in de kwantum mechanica moeten geloven bestaat de basis van de gehele schepping uit pure informatie. Informatie bepaald dan elke bestaanstoestand en het verloop ervan in de tijd.

Een tulpenbol zou, volgens deze theorie, dan nooit een tulp kunnen worden als er geen energetische informatieblauwdruk zou zijn die het groeiproces stuurt.

Wat betekent informatie voor de mensheid?

Informatie bestaat uit gesproken, geschreven, getekende, gedrukte of op andere manieren te ontvangen woorden, symbolen, plaatjes, bewegende plaatjes en al de verschillende combinaties hiervan. Ze worden gebruikt om kennis, ideeën, gegevens, beslissingen, nieuws, feiten en omstandigheden over te brengen. Het overbrengingsproces noemen we communicatie.

Helaas springen wij mensen niet altijd even zorgvuldig om met informatie. Als informatie alles bepalend is dan bepaald het natuurlijk ook ons gedrag. De manier waarop wij ons als mensen gedragen is dan weer bepalend voor de kwaliteit van onze samenleving.

Als wij ervan uitgaan dat elke menselijke omstandigheid in het leven is geroepen en in leven wordt gehouden door informatie, dan is het niet moeilijk om te beseffen hoe belangrijk informatie voor ons is.

Elke verbetering of verslechtering van een omstandigheid kan dan alleen tot stand komen als er een verandering in de bestaande informatie wordt aangebracht.

Als je niet tevreden bent met je leven dan heb je informatie nodig die een verandering in je leven teweeg kan brengen. Zo simpel is het. Bij de introductie van nieuwe informatie of verandering in bestaande informatie doet zich het probleem van fixatie voor.

Bestaande ideeën hebben in ons geheugen een bepaalde fixatie. Zonder een bepaalde vorm van fixatie zouden we ideeën niet kunnen vasthouden in ons geheugen.

We fixeren ideeën en gegevens door onze aandacht erop te richten. Door fixatie van een idee ontstaat er een patroon in het onderbewuste waardoor we het kunnen terugroepen wanneer we het nodig hebben.

Volgens de kwantum mechanica is het onderbewuste een allesomvattend informatieveld waar we allen mee in verbinding staan. Als ideeën te gefixeerd geraken, doordat we er te vast in zijn gaan geloven, kan het moeilijk worden om ze te veranderen of verandering toe te laten.

Het kan daarom lastig zijn om vitale informatie te verspreiden omdat het bijna altijd in zal gaan tegen bestaande informatie waarin mensen geloven en waarin mensen overeenstemmen.

Bij de verspreiding van vitale informatie kunnen er plotseling allerlei barrières ontstaan die ons van de wijs kunnen brengen. Als je de bestaande informatie wil vervangen dan moet er toch in de meeste gevallen eerst een bepaalde mate van overeenstemming worden bereikt al is het alleen maar met jezelf.

Overeenstemming

Alleen door middel van overeenstemming kunnen grootschalige veranderingen in een samenleving worden doorgevoerd. Overeenstemming is het belangrijkste begrip waar een samenleving op functioneert. Indien genoeg mensen instemmen met een verandering, dan veranderd de samenleving. Wat uiteraard niet wil zeggen dat die verandering de samenleving automatisch ten goede komt.

Verslechtert de samenleving, zoals met een economische crisis, dan gebeurt dit omdat er te veel overeenstemming is bereikt over de toepassing van nieuwe informatie die deze verslechtering teweegbrengt.

Deze nieuwe informatie, meestal omgezet in wetten, kan vaak constructief lijken. Hierdoor kan er voor een langere tijd gebruik van worden gemaakt. Doordat er voldoende overeenstemming is over de nieuwe informatie valt de schade die deze veroorzaakt, minder op.

Mensen gaan er maar al te gemakkelijk vanuit dat, wanneer er genoeg overeenstemming over iets is, het dan ook wel een constructief effect moet hebben.

Soms lijkt het alleen maar zo dat heel wat mensen met iets instemmen en dat, op zich, helpt al mee om destructieve maatregelen niet terug te hoeven draaien.

Te veel mensen nemen niet de moeite om nieuwe informatie naar waarde te schatten. Heel wat mensen zijn ook niet in staat veranderingen in bestaande informatie en de effecten hiervan op de samenleving naar waarde te schatten. Zij stemmen dan in met veranderingen zonder te beseffen wat de gevolgen hiervan zijn.

Overeenstemming over veranderingen in informatie kan dus op twee manieren tot stand worden gebracht: door beïnvloeding of door waarneming.

Wanneer je niet in staat bent op te merken of een verandering een verbetering of verslechtering teweeg brengt in een samenleving zal je geneigd zijn om te geloven wat anderen beweren.

Dit kan leiden tot “opinieleiders” en “volgers”. Hierdoor kan het gebeuren dat de “opinieleiders” in een samenleving door beïnvloeding van hun “volgers”, de samenleving nadelig beïnvloeden zonder dat de volgers echt beseffen wat er verkeerd gaat.

Het kan ook zijn dat de samenleving positief beïnvloed wordt zonder besef van de “volgers” over wat tot een verbetering heeft geleid.

Wanneer “opinieleiders” informatie verspreiden die overeenkomt met de definitie van vitale informatie zoals weergegeven in mijn boek:”Vital Information The Key To A Better World”, kan de invloed die zij hebben op een samenleving nooit negatief zijn.

In dit boek heb ik geprobeerd om u wat meer inzicht te geven in de problematiek rond de verspreiding van vitale informatie en het belang van vitale informatie voor de mensheid.

Het is een handleiding voor iedereen die de kwaliteit van zijn leven wil verbeteren, de toekomst van zijn nageslacht wil veilig stellen en anderen wil helpen dit ook te doen.

Je kunt mijn e-boek “Vital Information The Key To A Better World” hier gratis downloaden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.